Calibration and testing center - BaotinLab

Đơn vị chủ quản: 
Bao Tin Inspection - Valuation & Technical services Co., LTD
Số VILAS: 
1384
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Civil-Engineering
Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm kiểm định và thử nghiệm chất lượng - BaotinLab
Laboratory:  Calibration and testing center - BaotinLab
Cơ quan chủ quản:   Công ty TNHH Giám định, Định giá và Dịch vụ kỹ thuật Bảo Tín
Organization: Bao Tin Inspection - Valuation & Technical services Co., LTD
Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng
Field of testing: Civil - Engineering
Người quản lý/ Laboratorymanager: Hoàng Mai Hùng
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
  1.  
Hoàng Mai Hùng Các phép thử được công nhận/Accredited Tests  
 
  1.  
Đào Văn Phong  
           
 
Số hiệu/ Code:  VILAS 1384
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 23/09/2024
Địa chỉ/ Address:                  Tầng 4, tòa nhà RuBlue, số 223, phố Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam             4th Floor, RuBlue Building, No. 223, Doi Can Street, Doi Can Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam
Địa điểm/Location:             Số 15, ngách 69/22 phố Bùi Huy Bích, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam             No. 15, alley 69/22 Bui Huy Bich Street, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam
Điện thoại/ Tel: 024 6292 7492       
E-mail: baotinlab@baotinvatesco.vn Website: baotinlab.vn
                                                               Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng Field of testing: Civil – Engineering  
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
1. Gạch đất sét nung Bricks Xác định độ hút nước Determination of water absorption   TCVN 6355-4:2009
 
Ngày hiệu lực: 
23/09/2024
Địa điểm công nhận: 
Số 15, ngách 69/22 phố Bùi Huy Bích, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
1384
© 2016 by BoA. All right reserved