Calibration Laboratory - Calibration, Equipment, Testing Workshop - HOCHIMINH Maintenance Support Center

Đơn vị chủ quản: 
Vietnam Airlines Engineering Company Limited
Số VILAS: 
299
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: 
Measurement - Calibration
 
Tên phòng thí nghiệm: Tổ hiệu chuẩn - Phân xưởng Hiệu chuẩn, Thiết bị, Kiểm tra - Trung tâm phục vụ bảo dưỡng Hồ Chí Minh
Laboratory: Calibration Laboratory - Calibration, Equipment, Testing Workshop - HOCHIMINH Maintenance Support Center
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay - Tổng công ty hàng không Việt Nam
Organization: Vietnam Airlines Engineering Company Limited
Lĩnh vực hiệu chuẩn: Đo lường – Hiệu chuẩn
Field of calibration: Measurement - Calibration
Người quản lý/ Laboratory manager: Ngũ Thế Bình
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1.   Ngũ Thế Bình Các phép hiệu chuẩn được công nhận/ Accredited calibrations
  2.   Nguyễn Anh Tùng
  3.   Đinh Lê Viết Nhân Các phép hiệu chuẩn áp suất, điện và tần số-thời gian Accredited Pressure, Electrical, Frequency-Time Calibrations
Ngày hiệu lực: 
10/04/2024
Địa điểm công nhận: 
A75 - Sân bay Tân Sơn Nhất - Trường Sơn - P.2 - Tân Bình - TP HCM
Số thứ tự tổ chức: 
299
© 2016 by BoA. All right reserved