Danh sách phòng chứng nhận

Danh sách phòng chứng nhận

Số VICAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
020 WCERT CERTIFICATION JSC 27/12/2020 Hủy bỏ
057 T.Q.C.S.I Vietnam Company Limited 13/07/2020 Hủy bỏ
048 ASIACERT Quality Certification One Member Company Limited – Vietnam Institute of Dietary Supplements 09/06/2018 Đình chỉ
© 2016 by BoA. All right reserved