Department of Equipments

Đơn vị chủ quản: 
Institute for Tropical Technology
Số VILAS: 
1435
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thiết bị dùng chung
Laboratory: Department of Equipments
Cơ quan chủ quản:  Viện Kỹ thuật nhiệt đới
Organization: Institute for Tropical Technology
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: Chemical
Người quản lý: Nguyễn Trung Huy
Laboratory manager:  Nguyễn Trung Huy
Người có thẩm quyền ký:  
Approved signatory:  
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
  1.  
Nguyễn Trung Huy Các phép thử được công nhận/Accredited tests  
 
  1.  
Bùi Văn Cường  
 
  1.  
Cao Thị Hồng  
           
 
Số hiệu/ Code:            VILAS 1435
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 08/03/2025
Địa chỉ/ Address: Nhà A13, 18 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Địa điểm/Location:  Nhà A12, 18 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại/ Tel:   024.32191557   Fax: +84 28 6297 1098
Email: phongthietbi.itt@gmail.com                        Website: http://itt.vast.vn/ Lĩnh vực thử nghiệm:           Hóa Field of testing:                     Chemical  
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or          product tested Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
  1.  
Nước sạch Domestic water Xác định hàm lượng Đồng (Cu) Phương pháp F-AAS Determination of Copper content F-AAS method 0,05 mg/L TCVN 6193:1996 (ISO 8288: 1986 (E))
Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) Phương pháp F-AAS Determination of Zinc content F-AAS method 0,05 mg/L TCVN 6193:1996 (ISO 8288: 1986 (E))
  1.  
Dung dịch nano phân tán Dispersed nano particle solution Xác định kích thước hạt nano phân tán trong dung dịch Determination of the size of nanoparticles dispersed in solution 0.3 nm ~ 10 μm ISO 22412:2017
Ghi chú/Note: - ISO:             International Organization for Standardization - TCVN:          Tiêu chuẩnViệt Nam  
Ngày hiệu lực: 
08/03/2025
Số thứ tự tổ chức: 
1435
© 2016 by BoA. All right reserved