Drug, cosmetic and food quality control center of Dien Bien

Đơn vị chủ quản: 
Dien Bien Department of Health
Số VILAS: 
1476
Tỉnh/Thành phố: 
Điện Biên
Lĩnh vực: 
Pharmaceutical
Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Điện Biên
Laboratory: Drug, cosmetic and food quality control center of Dien Bien
Cơ quan chủ quản:  Sở Y tế tỉnh Điện Biên
Organization: Dien Bien Department of Health
Lĩnh vực thử nghiệm: Dược
Field of testing: Pharmaceutical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Người quản lý: Cà Văn Sơn
Laboratory manager: Ca Van Son
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
  1.  
Cà Văn Sơn Các phép thử được công nhận/ Accredited tests  
 
  1.  
Đoàn Thị Thanh Mai  
Số hiệu/ Code:  VILAS 1476
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 22/12/2025        
Địa chỉ/ Address:    Tổ 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
                                Group 12, Muong Thanh ward, Dien Bien Phu city, Dien Bien province
Địa điểm/Location: Tổ 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
                                Group 12, Muong Thanh ward, Dien Bien Phu city, Dien Bien province
Điện thoại/ Tel:      02153825183/0913796126            Fax:   
E-mail:                  doanthanhmai11@gmail.com                                              Website:
               
Lĩnh vực thử nghiệm: Dược Field of testing:             Pharmaceutical
TT Tên sản phẩm,   vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
  1.  
Thuốc Drugs   Mô tả, tính chất Description, characteristics   Dược điển Việt Nam (DĐVN), dược điển các nước, các tiêu chuẩn sơ sở do Bộ Y tế cấp số đăng ký Vietnamese pharmacopeia, other pharmacopeia, manufacturer’s specification approved by MOH  
  1.  
Xác định độ đồng đều khối lượng Determination of Uniformity of weight  
  1.  
Xác định chỉ số pH Determination of pH value 2 ~ 12
  1.  
Xác định độ rã của viên nén, viên nang, viên bao tan trong ruột. Determination of disintegration of tablets, capsules, tablets dissolve in the intestine  
  1.  
Xác định độ hoà tan của viên nén và viên nang Determination of the solubility of tablets and capsules  
  1.  
Xác định độ đồng đều thể tích Determination of uniformity volume  
  1.  
Định tính hoạt chất chính Phương pháp HPLC, UV-Vis, phản ứng hoá học, Sắc ký lớp mỏng, kính hiển vi (Soi bột) Identification of main substance HPLC, UV-Vis, chemical reaction, Thin-layer chromatography, microscope method  
  1.  
Định lượng hoạt chất chính Phương pháp chuẩn độ thể tích, HPLC, UV-Vis Assay of main substance Volumetric titration, UV-Vis, HPLC method  
9. Dược liệu Herbal Medicines Xác định tạp chất Determination related Substance  
10. Dược liệu Herbal Medicines Xác định tỷ lệ vụn nát Determination of crumb rate   Dược điển Việt Nam (DĐVN), dược điển các nước, các tiêu chuẩn sơ sở do Bộ Y tế cấp số đăng ký Vietnamese pharmacopeia, other pharmacopeia, manufacturer’s specification approved by MOH  
 
Ngày hiệu lực: 
22/12/2025
Địa điểm công nhận: 
Tổ 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Số thứ tự tổ chức: 
1476
© 2016 by BoA. All right reserved