Intertek Vietnam Ltd.

Đơn vị chủ quản: 
Intertek Vietnam Ltd.
Số VILAS: 
275
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: 
Chemical
Mechanical
Ngày hiệu lực: 
01/04/2025
Địa điểm công nhận: 
Tòa nhà S.O.H.O Biz, số 38 đường Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 
Số thứ tự tổ chức: 
275
© 2016 by BoA. All right reserved