Laboratory - Branch's Northern Power Service Company in Phu Tho

Đơn vị chủ quản: 
Northern Power Service Company
Số VILAS: 
1424
Tỉnh/Thành phố: 
Phú Thọ
Lĩnh vực: 
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: Đội thí nghiệm điện - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Phú Thọ
Laboratory: Laboratory - Branch's Northern Power Service Company in Phu Tho
Cơ quan chủ quản:  Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc
Organization: Northern Power Service Company
Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử
Field of testing: Electrical - Electronic
Người quản lý/ Laboratory manager: Dương Quang Việt Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/Name Phạm vi được ký/Scope
 1.  
Dương Quang Việt Các phép thử được công nhận/Accredited tests
 1.  
Chu Việt Phương
 1.  
Phạm Quang Thắng
 1.  
Nguyễn Chung Chính
Số hiệu/ Code: VILAS 1424    Hiệu lực/Validation: 11/03/2025 Địa chỉ/Address: Số 2, Khu VP 1, Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội Địa điểm PTN/Lab location: Tổ 01 Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ               Tel:  0962695678                                                          E-mail: xnphutho.npsc@gmail.com website: www.npsc.com.vn Lĩnh vực thử nghiệm:  Điện - Điện tử Field of testing:            Electrical - Electronic
TT Tên sản phẩm,                    vật liệu thử Materials or products tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn phát hiện (nếu có)/ Phạm vi đo Detection limit (if any)/ range of measurement Phương pháp thử Test method
 1.  
Máy biến áp điện lực Power transformer   Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances R: 0 W ~ 100GW U: 2500 V DC IEEE C57.152-2013
 1.  
Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha (x) Measurement of voltage ratio and  phase displacement check (0,8 ~ 13000) (0,01 ~ 360)0 IEEE C57.152-2013
 1.  
Đo trở kháng ngắn mạch và tổn thất có tải Measurment of short circuit impedance and load loss U: (0,01 ~ 650) V I: (0 ~ 222) A TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011)
 1.  
Đo tổn thất không tải và dòng điện Measurement of no-load losses and current U: (0,01 ~ 650) V I: (0 ~ 222) A   TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011)
 1.  
Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội (x) Measurement of winding resistance by DC current in cold state R: 1 µΩ ~ 2500Ω IEEE C57.152-2013
 1.  
Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test U: (0,1 ~ 120) kV TCVN 6306-3: 2006 (IEC 60073-3:2000)
 1.  
Đo tổn thất điện môi tgδ cuộn dây (x) Measurement of dielectric dissipation factor Tg delta U: (0,1 ~ 12) kV AC Cp: 10-6/1pF ~ 3µF Tgδ: (0,01 ~ 100) % IEEE C57.152-2013
 1.  
Kiểm tra thao tác chuyển mạch bộ điều áp dưới tải (x) Switch operation check of OLTC - QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 27) IEC 60076-1 Ed3.0: 2011
 1.  
Kiểm tra cách điện các mạch phụ của bộ điều áp dưới tải (x) Insulation check for auxiliary wiring of OLTC R: 0 W ~ 2000MW U: 1000 VDC IEC 60076-3 Ed3.1: 2018
 1.  
Máy điện quay Rotating electric machine Đo điện trở cách điện các cuộn dây với vỏ và giữa các cuộn dây với nhau (x) Measurement of windings insulation resistance with frame and between windings together R: 0 W ~ 100GW U: 2500 V DC IEC 60034-27-4:2018
 1.  
Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội (x) Measurement of winding resistance with DC current in cold state R: 1 µΩ ~ 2500Ω IEEE Std 62.2-2004
 1.  
Thử cách điện cuộn dây theo độ bền cách điện đối với vỏ máy,  giữa các cuộn dây với nhau và giữa các vòng dây (x) Insulation test of windings with frame, one winding and between windings together by HV withstand test U: (0,1 ~ 60) kV DC C : (0 ~ 5,3 nF) TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010)
 1.  
Máy cắt xoay chiều cao áp AC high voltage circuit breaker   Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test U: (0,1 ~ 120) kV IEC 62271-1:2017
 1.  
Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances R: 0 W ~ 100GW U: 2500V DC QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 30, 31, 32, 33)
 1.  
Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều (x) Measurement of contact resistance of main circuit by DC current I: (0 ~ 200) A R: 0 ~ 19,99mW IEC 62271-1:2017
 1.  
Đo thời gian đóng, thời gian cắt (x) Measurement of close, open times (0,1 ~ 1000) s IEC 62271-100:2021
 1.  
Thử mạch phụ và mạch điều khiển (x) Auxiliary and control circuits test R: 0 W ~ 2000MW U: 1000V DC IEC 62271-1:2017
 1.  
Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp AC high voltage disconnector and earthing switch   Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test U: (0,1 ~ 120) kV IEC 62271-102: 2018
 1.  
Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances R: 0 W ~ 100GW U: 2500V DC QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 34)
 1.  
Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều (x) Measurement of contact resistance of main circuit by DC current I: (0 ~ 200) A R: 0 ~ 19,99mW IEC 62271-1:2017
 1.  
Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer   Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (x) Power frequency withstand voltage test on primary winding U: (0,1 ~ 120) kV TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007)
 1.  
Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances R: 0 W ~ 100GW U: 500/1000/2500 VDC QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 28)
 1.  
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp (x) Measurement of secondary winding DC resistance R: 1 µΩ ~ 2500Ω IEEE Std C57.13-2016
 1.  
Xác định sai số về tỷ số điện áp (x) Determination of voltage ratio error (0,8 ~ 13000) TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011)
 1.  
Máy biến điện áp kiểu tụ Capacitor voltage transformer   Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test U: (0,1 ~ 120) kV TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007)
 1.  
Đo điện dung và tổn hao điện môi (x) Measurement of capacitance and tgd Cp: 10-6/1pF ~ 3µF Tgδ: (0 ~ 100) % TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007)
 1.  
Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances R: 0 W ~ 100GW U: 500/1000/2500 VDC QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 28)
 1.  
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp (x) Measurement of secondary winding DC resistance R: 1µ W ~ 2500W IEEE Std C57.13-2016
 1.  
Xác định sai số về tỷ số điện áp (x) Determination of voltage ratio error (0,8 ~ 13000) IEC 61869-5:2011
 1.  
Máy biến dòng điện Current Transformer Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (x) Power frequency withstand voltage test on primary winding U: (0,1 ~ 120) kV TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007)
 1.  
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances R: (0 ~ 100) GW U: 250/500/1000/2500 V DC QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 29) IEEE C57.13.1-2017
 1.  
Máy biến dòng điện Current Transformer Xác định điện trở một chiều dây quấn thứ cấp (x) Determination of secondary winding DC resistance R: 1µ W ~ 2500W IEEE Std C57.13-2016
 1.  
Xác định đặc từ hóa (x) Determination of exciting curve test U: (0,1 ~ 2) kV AC I: (0 ~ 5) A IEEE C57.13.1-2017
 1.  
Xác định sai số về tỷ số biến (x) Determination of current ratio error (0,8 ~ 13000) IEEE C57.13.1-2017
 1.  
Cáp điện lực Power cable Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp (x) Measurement of insulation resistance before and after high voltage R: 0 W ~ 100GW U: 2500 V DC QCVN QTĐ 5:2009 (Điều/Clause 18)
 1.  
Thử cao áp một chiều và đo dòng rò (x) DC high voltage test and leakage current measurement U: (0 ~ 130) kV DC I: (0 ~ 10) mA TCVN 5935-2:2013 IEC 60502-1:2014
 1.  
Chống sét van ôxit - kim loại không khe hở Metal oxide surge arrester without gap Thử chịu điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở trạng thái khô và đo dòng rò (x) Power frequency withstand voltage test at dry state and leakage current measurement U: (0,1 ~ 120) kV AC I: (0 ~ 100) mA IEC 60099-4: 2014
 1.  
Sứ đỡ cách điện bằng vật liệu gốm/thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều lớn hơn 1000V Post insulators of ceramic material/glass for systems with nominal voltage greater than 1000V Thử điện áp khô với tần số công nghiệp (áp dụng với sứ đỡ trong nhà) (x) Dry power – frequency withstand voltage test (applicable only to post insulator for indoor use) U: (0,1 ~ 120) kV AC I: (0 ~ 100) mA IEC 60168 Ed4.2: 2001
 1.  
Cuộn kháng điện Reactors Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test U: (0,1 ~ 120) kV IEC 60076-6:2007
 1.  
Xác định điện kháng (x) Determination of reactance L: 10-6/1H ~ 100 kH IEC 60076-6:2007
 1.  
Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp (Aptomat) Low voltage Switchgear and controlgear Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances R: 0 W ~ 2000MW U: 500/1000V DC TCVN 6592-2:2009
 1.  
Kiểm tra đặc tính tác động (x) Characteristic check (0 ~ 15000) A (1 ~ 7200) s TCVN 6592-2:2009
 1.  
Cầu chì cao áp Hight voltage fuse Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test U: (0,1 ~ 120) kV AC TCVN 7999-1:2009
 1.  
Tụ bù xoay chiều Shunt capacitors for AC system   Đo điện dung (x) Measurement of capacitance Cp: 10-6/1pF ~ 3µF TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005)
 1.  
Đo tổn hao điện môi tgδ (x) Measurement of the tangent of loss angle Tgδ: (0,01 ~ 100)% TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005)
 1.  
Thử điện áp tăng cao giữa các cực (x) Withstand voltage test between terminal U: (0,1 ~ 120) kVAC U: (0,1 ~ 130) kVDC TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005)
 1.  
Thử điện áp xoay chiều tăng cao giữa cực và vỏ (x) Power frequency withstand voltage test between terminal and container U: (0,1 ~ 120) kVAC TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005)
 1.  
Hệ thống nối đất Ground system Đo điện trở nối đất (x) Measurement of earth resistance R: (0 ~ 1200) W IEEEstd 81-2012
 1.  
Rơle điện Electrical relays Thử dòng điện tác động, trở về (x) Current pick-up/drop-off test I: 0,001 mA ~ 32A IEC 60255-151: 2009
 1.  
Thử đặc tính tác động của rơ le so lệch Operating characteristic of Bias differential relay I: 0,001 mA ~ 32A IEC 60255-13: 1980
 1.  
Thử tần số tác động, trở về (x) Frequency pick-up/drop-off test f: (0,1 ~ 1000) Hz IEC 60255-181:2019
 1.  
Thử điện áp tác động, trở về (x) Voltage pick-up/ drop-off test UAC: (0,01 ~ 300) V UDC: (0,01 ~ 300) V IEC 60255-127:2010
 1.  
Thử tổng trở tác động, trở về (x) Impedance pick-up/ drop-off test I: 0,001 mA ~ 32 A UAC: (0,01 ~ 300) V IEC 60255-121: 2014
 1.  
Dầu cách điện Insulation oil Thử điện áp đánh thủng dầu (x) Breakdown voltage test (0,1 ~ 100) kVAC IEC 60156:2018
 1.  
Sào cách điện Insulating Stick Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test U: (0,1 ~ 120) kV AC TCVN 9628-1:2013
 1.  
Găng tay cách điện Gloves of insulating material Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test U: (0,1 ~ 120) kV AC TCVN 8084:2009
 1.  
Thảm cách điện Electrically insulating matting Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test U: (0,1 ~ 120) kV AC TCVN 9626:2013
 1.  
Cách điện cao su kiểu ống Rubber insulating line hose Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test U: (0,1 ~ 120) kV AC ASTM D1050-05(2017)
 1.  
Thùng cách điện của thiết bị nâng và quay gắn trên xe Insulating Liners of Vehicle – Mounted Elevating and rotating aerial devices Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test U: (0,1 ~ 120) kV AC ANSI SAIA A92.2-2015
Ghi chú/ Note:
 • QCVN: Quy chuẩn Việt Nam/ National Regulation
 • ASTM: Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ/ American Society for Testing and Materials
 • IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission.
 • IEEE: Ủy ban Kỹ thuật Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers
 • ANSI: Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ/ American National Standards Institute
 • SAIA: Scaffold & Access Industry Association
 • (x): Phép thử thực hiện tại hiện trường/ On-site test
 
Ngày hiệu lực: 
11/03/2025
Địa điểm công nhận: 
Tổ 01 Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ         
Số thứ tự tổ chức: 
1424
© 2016 by BoA. All right reserved