National Institute for Food Control

Số VILAS: 
203
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Biological
Chemical
Measurement - Calibration
Ngày hiệu lực: 
13/12/2026
Địa điểm công nhận: 
Số 65 Phạm Thận Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
203
© 2016 by BoA. All right reserved