ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Diệu Linh
Thời gian: 
17/10/2022 to 21/10/2022
Điện thoại: 
0978328383
Địa điểm học: 
Hội trường số 1, Tầng 2, Khách sạn Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
14/10/2022
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T04.1 17/10/2022 55 48
VILAS T04.2 18/10/2022 to 19/10/2022 34 28
VILAS T04.3 20/10/2022 to 21/10/2022 32 26
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Trần Thị Thu Hương
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty cổ phần dinh dưỡng Hồng Hà Đã xác nhận
2 Nguyễn Thị Thiết
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty cổ phần dinh dưỡng Hồng Hà Đã xác nhận
3 Trịnh Văn Hiếu
 • VILAS T04.1
Công ty xăng dầu khu vực III -TNHH MTV Đã xác nhận
4 Ngô Mạnh Hùng
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty Cổ Phần Prime Group Đã xác nhận
5 Vương Huy Mãi
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty Cổ Phần Prime Group Đã xác nhận
6 Đặng Thị Yến
 • VILAS T04.1
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Đã xác nhận
7 Nguyễn Tiến Dũng
 • VILAS T04.2
Công ty cổ phần cáp quang Việt Nam VINA-OFC Đã xác nhận
8 Dương Kim Thanh
 • VILAS T04.1
Công ty cổ phần cáp quang Việt Nam VINA-OFC Đã xác nhận
9 TẠ HOÀI NAM
 • VILAS T04.1
Công ty TNHH UMEC VIỆT NAM Đã xác nhận
10 Đặng Quang Nghĩa
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1 Đã xác nhận
11 Vũ Bùi Công
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1 Đã xác nhận
12 Nguyễn Thị Phượng
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH CTIC VIETNAM Đã xác nhận
13 Lê Thị Thu Trang
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH CTIC VIETNAM Đã xác nhận
14 Trần Văn Hưng
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH CTIC VIETNAM Đã xác nhận
15 Nguyễn Thành Hưng
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty TNHH Vestergaard Việt Nam Đã xác nhận
16 Dương Thị Thắm
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty TNHH Vestergaard Việt Nam Đã xác nhận
17 Trần Thị Thúy
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty TNHH Vestergaard Việt Nam Đã xác nhận
18 Đào Thị Thanh Vân
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty TNHH Vestergaard Việt Nam Đã xác nhận
19 Nguyễn Thị Minh
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty TNHH Vestergaard Việt Nam Đã xác nhận
20 Nguyễn Thị Đào
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
21 Vũ Thị Thùy
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
22 Trần Ngọc Linh
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
23 Đào Mỹ Linh
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
24 Phạm Hồng Anh
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
25 Lê Công Hải
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
26 Hoàng Thị Hồng Anh
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
27 Phùng Thị Giang
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
28 Lữ Đăng Kiên
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty Cổ Phần Viễn Thông Công Nghệ Việt Hùng Chưa xác nhận
29 Nguyễn Văn Hưng
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty Cổ Phần Viễn Thông Công Nghệ Việt Hùng Chưa xác nhận
30 Nguyễn Thị Lan
 • VILAS T04.1
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Đã xác nhận
31 Nguyễn Thị Mai
 • VILAS T04.1
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Đã xác nhận
32 Phạm Thị Thanh Huyền
 • VILAS T04.1
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Đã xác nhận
33 Hoàng Thị Ngọc Anh
 • VILAS T04.1
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Đã xác nhận
34 Đào Thanh Thùy
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
35 Võ Thị Lệ Quyên
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
36 Đỗ Đình Trung
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
37 Hà Minh Ngọc
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
38 Đào Kiên Cường
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
39 NGUYỄN VĂN LINH
 • VILAS T04.1
Nguyễn Văn Linh Đã xác nhận
40 NGUYỄN THỊ HẰNG
 • VILAS T04.1
Nguyễn Thị Hằng Đã xác nhận
41 NGUYỄN ĐỖ NGỌC THU
 • VILAS T04.1
Nguyễn Đỗ Ngọc Thu Chưa xác nhận
42 NGUYỄN ĐỖ NGỌC THU
 • VILAS T04.1
Nguyễn Đỗ Ngọc Thu Đã xác nhận
43 Nguyễn Thị Đào
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
44 Vũ Thị Thùy
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
45 Trần Ngọc Linh
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
46 Trần Trung Bách
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
47 Đào Mỹ Linh
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
48 Phạm Hồng Anh
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
49 Lê Công Hải
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
50 Hoàng Thị Hồng Anh
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
51 Phùng Thị Giang
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA Đã xác nhận
52 Lương Nhân Tuấn
 • VILAS T04.1
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Đã xác nhận
53 Tăng Thị Sâm
 • VILAS T04.1
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Đã xác nhận
54 Phạm Kiều Trang
 • VILAS T04.1
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Đã xác nhận
55 Nguyễn Thị Thu Phương
 • VILAS T04.1
Trung tâm Quan trắc Môi trường Đã xác nhận
56 Nguyễn Vân Anh
 • VILAS T04.1
Trung tâm Quan trắc Môi trường Đã xác nhận
57 Vũ Xuân Diễn
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam Chưa xác nhận
58 Hoàng Văn Tiến
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam Chưa xác nhận
59 Vũ Xuân Diễn
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam Đã xác nhận
60 Hoàng Văn Tiến
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam Đã xác nhận
61 Phạm Thu Hà
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty TNHH MTV Đo lường - Thí nghiệm điện Miền Bắc Đã xác nhận
62 Lữ Đăng Kiên
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty Cổ Phần Viễn Thông Công Nghệ Việt Hùng Đã xác nhận
63 Nguyễn Văn Hưng
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty Cổ Phần Viễn Thông Công Nghệ Việt Hùng Đã xác nhận
64 Trần Văn Thi
 • VILAS T04.1
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC PSC Đã xác nhận
65 Dương Anh Đức
 • VILAS T04.1
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC PSC Đã xác nhận
66 Ngọ Văn Nghiêm
 • VILAS T04.1
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC PSC Đã xác nhận
67 Nguyễn Cao Mười
 • VILAS T04.2
Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ Đã xác nhận
68 Nguyễn Thanh Tùng
 • VILAS T04.1
Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp - MICCO Đã xác nhận
69 Vũ Đình Tiến
 • VILAS T04.1
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Phúc Hà Đã xác nhận
70 Phạm Minh Trung
 • VILAS T04.1
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Phúc Hà Đã xác nhận
71 Nguyễn Quang Hòa
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
 • VILAS T04.3
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Phúc Hà Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved