Quality Assurance and Testing Center 1

Đơn vị chủ quản: 
Directorate for Standards, Metrology and Quality
Số VILAS: 
028
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Biological
Civil-Engineering
Chemical
Electrical - electronic
NDT
Ngày hiệu lực: 
06/05/2023
Địa điểm công nhận: 
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
28
© 2016 by BoA. All right reserved