Quality Assurance & Testing Center of Bình Dương

Đơn vị chủ quản: 
The Department for Standard, Measure and Quality Binh Dương Province
Số VILAS: 
339
Tỉnh/Thành phố: 
Bình Dương
Lĩnh vực: 
Electrical - electronic
Measurement - Calibration
Ngày hiệu lực: 
12/05/2025
Địa điểm công nhận: 
Số 26, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 
Số thứ tự tổ chức: 
339
© 2016 by BoA. All right reserved