Research and Development Department

Đơn vị chủ quản: 
Branch of Synnex FPT Distribution Co.,Ltd
Số VILAS: 
190
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: 
Electrical - electronic
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: /QĐ - VPCNCL ngày tháng 10 năm 2023 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang: 1/2 Tên phòng thí nghiệm: Phòng Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng Laboratory: Research and Development Department Cơ quan chủ quản: Chi nhánh Công ty TNHH phân phối Synnex FPT Organization: Branch of Synnex FPT Distribution Co.,Ltd Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử Field of testing: Electrical - Electronics Người quản lý: Đặng Văn Phước Laboratory manager: Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 1. Đặng Văn Phước Các phép thử nghiệm được công nhận/ Accredited tests 2. Lý Minh Luân Số hiệu/ Code: VILAS 190 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 05/10/2026 Địa chỉ/Address: Lô L29B-31B-33B, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh Lot L29B-31B-33B, Tan Thuan Road, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong ward, District 7, Ho Chi Minh City Địa điểm/Location: Lô III-4, Đường CN 11, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Lot III-4, CN 11 Road, Tan Binh Industry Zone, Tan Phu District, Ho Chi Minh City Điện thoại/ Tel: 028.38162785 Fax: 028.38162787 E-mail: hoamtd@fpt.com.vn Website: www.phanphoi.fpt.com.vn DANH MỤC PHÉP THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 190 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang: 2/2 Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử Field of testing: Electrical - Electronics TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ range of measurement Phương pháp thử Test methods 1. Khối hệ thống System block Kiểm tra điện trở cách ly và điện áp cao Insulation resistance and withstanding voltage testing Đến/to 5 kV [AC] Đến/to 2000 MΩ 1.07-HD/TN/HDCV/FTG: 2020 2. Ổ cứng Hard Disk Thử nghiệm ổ cứng Hard disk test Đến/to 20 SSD/ lần đo 1.11-HD/TN/HDCV/FTG: 2021 3. Bộ nhớ chính RAM Thử nghiệm bộ nhớ chính bằng phần mềm Burn-in RAM test by Burn-in software 24 h 1.10-HD/TN/HDCV/FTG: 2021 4. Bộ xử lý CPU Thử nghiệm bộ xử lý bằng phần mềm Burn-in CPU test by Burn-in software - 1.11-HD/TN/HDCV/FTG: 2021 5. Bo mạch chủ Mainboard Thử nghiệm bo mạch chủ bằng phần mềm Burn-in Mainboard test by Burn-in software - 1.11-HD/TN/HDCV/FTG: 2021 6. Thùng máy tính Case Thử nghiệm thùng máy tính Case test (0,5 ~ 1) mm (35 ~ 45) ℃ 1.08-HD/TN/HDCV/FTG: 2018 7. Nguồn máy tính PSU Kiểm tra điện trở cách ly và điện áp cao Insulation resistance and withstanding voltage test (0,5 ~ 20) A [AC&DC] (110 ~ 260) V [AC&DC] 1.09-HD/TN/HDCV/FTG: 2020 8. Bàn phím Keyboard Kiểm tra các phím nhấn bằng phần mềm keyboard Check for keypress by keyboard test software - 1.18-HD/TN/HDCV/FTG: 2018 9. Máy chủ Server Thử nghiệm máy chủ bằng phần mềm Burn-in Server test by Burn-in software - 1.17-HD/TN/HDCV/FTG: 2021 Ghi chú/Note: - HD/TN/HDCV/FTG: Phương pháp thử nội bộ / Laboratory developed method
Ngày hiệu lực: 
04/10/2026
Địa điểm công nhận: 
Lô III-4, Đường CN 11, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
190
© 2016 by BoA. All right reserved