TESTING LABORATORY (KAF LAB)

Đơn vị chủ quản: 
Khang An Foods Joint stock Company
Số VILAS: 
1446
Tỉnh/Thành phố: 
Sóc Trăng
Lĩnh vực: 
Biological
Chemical
  Tên phòng thí nghiệm: PHÒNG KIỂM NGHIỆM (KAF LAB)
  Laboratory: TESTING LABORATORY (KAF LAB)
  Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An
  Organization: Khang An Foods Joint stock Company
  Lĩnh vực thử nghiệm: Hoá, Sinh
  Field of testing: Chemical, Biological
  Người quản lý/ Laboratory manager: Lê Trường Chinh Người có thẩm quyền ký / Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 1.  
Lê Trường Chinh Các phép thử được công nhận/ Accredited tests  
 1.  
Nguyễn Thị Diễm Thúy  
 1.  
Đinh Hoàng Thông Các phép thử Sinh/ Accredited Biological tests  
 1.  
Trương Thúy Ngọc Các phép thử Hoá/ Accredited Chemical tests  
           
Số hiệu/ Code:          VILAS 1446 Hiệu lực công nhận / Period of Validation: 18/05/2025 Địa chỉ/ Address:      Lô B, KCN An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Đia điểm/ Location: Lô B, KCN An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại/ Tel:        (+84) 299 3626 628                          Fax:       (+84) 299 3626 628   E-mail:                      dong.ho@khanganfoods.com        Website: www.khanganfoods.com Lĩnh vực thử nghiệm: Hoá Field of testing:             Chemical  
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Tôm và sản phẩm tôm Shimp and shrimp product Xác định dư lượng Enrofloxacin Kiểm sàng lọc bằng kỹ thuật ELISA Determination of Enrofloxacin residue Screening test by ELISA technique 2.40 µg/kg PerkinElmer ELISA Cat: 1024-06
 1.  
Xác định dư lượng Oxytetracycline Kiểm sàng lọc bằng kỹ thuật ELISA Determination of Oxytetracyline residue Screening test by ELISA technique   14.00 µg/kg Randox ELISA REF: DXS10119A
 1.  
Xác định dư lượng Chloramphenicol (CAP) Kiểm sàng lọc bằng kỹ thuật ELISA Determination of Chloramphenicol (CAP) residue Screening test by ELISA technique 0.50 µg/kg Randox ELISA REF: CN10171
 1.  
Xác định dư lượng Furazolidone (AOZ) Kiểm sàng lọc bằng kỹ thuật ELISA Determination of Furazolidone (AOZ) residue Screening test by ELISA technique 0.75 µg/kg PerkinElmer ELISA Cat: FO1015-03B
 1.  
Xác định dư lượng Furaltadone (AMOZ) Kiểm sàng lọc bằng kỹ thuật ELISA Determination of Furaltadone (AMOZ)  residue Screening test by ELISA technique 0.75 µg/kg PerkinElmer ELISA Cat: FO1020-03A
 1.  
Xác định dư lượng Nitrofurazone (SEM) Kiểm sàng lọc bằng kỹ thuật ELISA Determination of Nitrofurazone (SEM) residue Screening test by ELISA technique 0.75 µg/kg PerkinElmer ELISA Cat: 1069-01F
 1.  
Tôm và sản phẩm tôm Shimp and shrimp product Xác định dư lượng Nitrofuratoin (AHD) Kiểm sàng lọc bằng kỹ thuật ELISA Determination of Nitrofuratoin (AHD) residue Screening test by ELISA technique 0.75 µg/kg PerkinElmer ELISA Cat: 1070-02F
Ghi chú/ Note:
 • PerkinElmer ELISA, Randox ELISA: bộ KIT của hãng/ KIT of manufacture
Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh Field of testing:             Biological  
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Tôm, sản phẩm tôm; Sản phẩm rau, củ, quả Shrimp, Shrimp product; Vegetables, tubers, fruits product Định lượng tổng vi sinh vật hiếu khí ở 30oC Kỹ thuật đổ đĩa Enumeration of microorganism at 30oC Pour plate technique 10 CFU/g ISO 4833 -1: 2013
 1.  
Định lượng Coliforms Kỹ thuật đỗ đĩa Enumeration of Coliforms Pour plate technique 10 CFU/g ISO 4832:2006
 1.  
Định lượng E. coli dương tính ß-glucuronidase. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 440 C sử dụng 5-bromo-4- chloro-3-indolyl ß-D-glucuronide Enumeration of ß-glucuronidase positive E. coli. Colony count technique at 44o C using 5-bromo-4- chloro-3-indolyl ß-D-glucuronide 10 CFU/g ISO 16649-2:2001
 1.  
Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Baird-Parke. Enumeration of coagulase positive Staphylococci (Staphylococcus aureus  and other species) Technique using Baird-Parker agar medium 10 CFU/g ISO 6888-1:2021
 
 1.  
Tôm, sản phẩm tôm; Sản phẩm rau, củ, quả Shrimp, Shrimp product; Vegetables, tubers, fruits product Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. Tôm và sản phẩm LOD50 = 1.3 CFU/25g Rau củ quả và sản phẩm eLOD50=2.6 CFU/25g ISO 6579-1:2017  AMD 1: 2020
Ghi chú/ Note:  
Ngày hiệu lực: 
18/05/2025
Địa điểm công nhận: 
Lô B, KCN An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Số thứ tự tổ chức: 
1446
© 2016 by BoA. All right reserved