Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm

Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm
Số hiệu:VILAS 1099
Tổ chức: Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Cơ, Đo lường – hiệu chuẩn
© 2016 by BoA. All right reserved