Phòng Kiểm nghiệm chất lượng nước

Phòng Kiểm nghiệm chất lượng nước
Số hiệu:VILAS 820
Tổ chức: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Tỉnh/TP: Sóc Trăng,
Lĩnh vực: Hóa, Sinh
    © 2016 by BoA. All right reserved