Danh sách phòng chứng nhận

Danh sách phòng chứng nhận

Số VICAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
054 Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Phân bón Quốc gia 13/03/2020 Đình chỉ
044 Công ty Cổ phần Tập đoàn VINACONTROL Đình chỉ
048 Công ty TNHH MTV Chứng nhận Chất lượng ASIACERT – Viện Thực phẩm Chức năng 09/06/2018 Đình chỉ
© 2016 by BoA. All right reserved