Danh sách phòng chứng nhận

Danh sách phòng chứng nhận

Số VICASsắp xếp giảm dần Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN WCERT 27/12/2020 Hủy bỏ
048 Công ty TNHH MTV Chứng nhận Chất lượng ASIACERT – Viện Thực phẩm Chức năng 09/06/2018 Đình chỉ
057 Công ty TNHH T.Q.C.S.I Việt Nam 13/07/2020 Hủy bỏ
© 2016 by BoA. All right reserved