Danh sách phòng chứng nhận

Thông báo lỗi

Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Danh sách phòng chứng nhận

Số VICAS Tên phòngsắp xếp giảm dần Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN WCERT 27/12/2020 Hủy bỏ
048 Công ty TNHH MTV Chứng nhận Chất lượng ASIACERT – Viện Thực phẩm Chức năng 09/06/2018 Đình chỉ
057 Công ty TNHH T.Q.C.S.I Việt Nam 13/07/2020 Hủy bỏ
054 Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Phân bón Quốc gia 13/03/2020 Đình chỉ
© 2016 by BoA. All right reserved