Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 8/2018

DANH SÁCH CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM, PHÒNG XÉT NGHIỆM, TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH, TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỚI TỪ 01 - 31/8/2018
 
Mã số Tổ chức được công nhận Lĩnh vực Ngày quyết định
1130 Phân xưởng thí nghiệm đo lường và sửa chữa thiết bị điện - Công ty Điện lực Thanh Hóa Điện - điện tử 06/08/2018
1131 Chi nhánh công ty TNHH Long Sơn tại Thanh Hóa - Nhà máy xi măng Long Sơn Vật liệu xây dựng 08/08/2018
1125 Phòng Hiệu chuẩn và Thử nghiệm Vinacalib - Công ty TNHH Kiểm chuẩn Hiệu chuẩn và Thử nghiệm Vinacalib Cơ, Đo lường - hiệu chuẩn 13/08/2018
1133 Trung tâm kiểm nghiệm Đồng Tháp - Sở Y tế Đồng Tháp Dược 20/08/2018
1135 Công ty TNHH Hoá chất Phân bón, thuốc BVTV Dubai Hoá 20/08/2018
1136 Phòng thử nghiệm - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thí nghiệm điện Hòa Bình Điện - điện tử 20/08/2018
VIAS 066 Công ty Cổ phần Giám định và Chứng nhận ICC   22/08/2018
1132 Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex Chi nhánh tại Nội Bài Hoá 23/08/2018
1134 PTN và kiểm soát chất lượng phân bón BVTV - Chi nhánh công ty cổ phần BVTV ATC Hoá 29/08/2018
1141 Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ VINCOM Điện - điện tử 30/08/2018

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved