Hoãn tổ chức khóa đào tạo ISO 15189:2012 tháng 06/2014 tại Hà Nội

Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) đã có thông báo trên web về chương trình đào tạo định kỳ năm 2014. Trong đó có kế hoạch đào tạo về “ Quản lý phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012” tại thành phố Hà Nội từ ngày 16 - 20/06/2014. Tuy nhiên, do kế hoạch chưa bố trí được nên Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ hoãn tổ chức khóa đào tạo này. Khi nào có chương trình đào tạo cụ thể của khóa học, Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ xin thông báo tới quí các đơn vị. Trân trọng!
© 2016 by BoA. All right reserved