Hoãn tổ chức khóa đào tạo “Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp lĩnh vực Hóa theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 ” ngày 26-27/08/2019 tại TP Hồ Chí Minh

Văn phòng Công nhận chất lượng đã có thông báo trên website về chương trình đào tạo định kỳ năm 2019. Trong đó có kế hoạch đào tạo về Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp lĩnh vực Hóa theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017  tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26-27/08/2019. Tuy nhiên, do kế hoạch chưa bố trí được nên Văn phòng Công nhận chất lượng sẽ hoãn tổ chức khóa đào tạo này. Khi nào có chương trình đào tạo cụ thể của khóa học, Văn phòng Công nhận chất lượng sẽ thông báo tới quí các đơn vị. 
Trân trọng!

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved