Hoãn tổ chức khóa đào tạo: “Quản lý Tổ chức giám định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020” ngày 05-07/06/2019 tại Hà Nội

Văn phòng Công nhận chất lượng đã có thông báo trên website về chương trình đào tạo định kỳ năm 2019. Trong đó có kế hoạch đào tạo về Quản lý Tổ chức giám định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020” tại thành phố Hà Nội từ ngày 05-07/06/2019. Tuy nhiên, do kế hoạch chưa bố trí được nên Văn phòng Công nhận chất lượng sẽ hoãn tổ chức khóa đào tạo này. Khi nào có chương trình đào tạo cụ thể của khóa học, Văn phòng Công nhận chất lượng sẽ thông báo tới quí các đơn vị. 

Trân trọng!
© 2016 by BoA. All right reserved