Hoãn tổ chức khóa đào tạo tháng 8/2020

Kính gửi: Quý đơn vị
 
Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) đã có thông báo trên web và thư mời đến Phòng thí nghiệm về chương trình đào tạo định kỳ năm 2020 trong đó có các lớp đào tạo tháng 8/2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho học viên và thực hiện các biện pháp phòng dịch, nên Văn phòng CNCL thông báo hoãn tổ chức các khóa đào tạo trong tháng 8 này. 
Khi dịch Covid – 19  được kiểm soát, Văn phòng CNCL sẽ có thông tin lại cho các đơn vị về chương trình đào tạo cụ thể của các khóa học.

Trân trọng!

 
© 2016 by BoA. All right reserved