Hội nghị Tập huấn Chuyên gia kỹ thuật khu vực phía Nam năm 2018

Ngày 30/6 tại TPHCM, Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn chuyên gia kỹ thuật phía Nam 2018. Tham dự hội nghị có lãnh đạo BoA và hơn 100 chuyên gia kỹ thuật khu vực phía Nam.
Ông Vũ Xuân Thủy – Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng cho biết, trong thời gian qua, hoạt động công nhận vẫn tiếp tục phát triển tốt, Văn phòng công nhận duy trì và thường xuyên mở rộng thừa nhận quốc tế cho các mảng công nhận mới xã hội quan tâm. 
Trong thời gian tới, Văn phòng Công nhận chất lượng tiếp tục triển khai thực hiện việc chuyển đổi phiên bản mới ISO/IEC 1700:2017. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn cho phòng thử nghiệm, chuyên gia kỹ thuật, triển khai đăng ký hồ sơ công nhận trực tuyến, phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”,
Bà Trần Thị Thu Hà – Phó Giám đốc BoA cho biết, ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các yêu cầu để các Phòng thí nghiệm xây dựng hệ thống quản lý và là chuẩn mực để công nhận Phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này được hình thành từ năm 1990 và ISO/IEC 17025:2017 là phiên bản mới nhất được công bố năm 2017. 
So với tiêu chuẩn phiên bản cũ ISO/IEC 17025:2005 (được đưa ra năm 2005), phiên bản mới có nhiều điểm mới như mở rộng thêm đối tượng áp dụng là các tổ chức thực hiện hoạt động lấy mẫu liên quan đến việc thực hiện thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn, thay vì chỉ áp dụng cho tổ chức thử nghiệm và hiệu chuẩn như trước đây. Tiêu chuẩn cũng quy định Phòng thí nghiệm phải xác định rủi ro có thể ảnh hưởng đến tính khách quan một cách liên tục. Đồng thời, khi nhận diện rủi ro ảnh hướng tới tính khách quan, Phòng thí nghiệm cần chứng minh hoạt động đảm bảo loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro. 
Ngoài ra, Phòng thí nghiệm phải xác định cơ cấu tổ chức, quản lý, vị trí và mối quan hệ qua lại có liên quan quản lý, kỹ thuật và hỗ trợ; lập văn bản thủ tục ở mức cần thiết để đảm bảo hoạt động nhất quán và hiệu lực; Phòng thí nghiệm phải quy định bằng văn bản yêu cầu về năng lực cho từng vị trí như giáo dục, trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm;… cũng là những điểm mới mà tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 quy định.
Lộ trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17025:2017
- Từ 01/6/2018, BoA bắt đầu nhận đơn, đánh giá công nhận Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 
- Từ ngày 31/12/2018, chấm dứt đánh giá theo tiêu chuẩn phiên bản cũ ISO/IEC 17025:2005 
- Từ ngày 01/01/2019, BoA chỉ tiếp nhận đơn đăng ký đánh giá và đánh giá công nhận theo phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017
- Đến ngày 29/11/2020, mọi chứng chỉ công nhận do BoA cấp theo phiên bản cũ ISO/IEC 17025:2005 sẽ hết hiệu lực. 
Sau bài trình bày về tiêu chuẩn 17025:2017, Hội nghị được chia thành 2 nhóm để thảo luận: Hoá – Sinh – Dược và Đo lường hiệu chuẩn – Vật liệu xây dựng – Cơ – Không phá huỷ – Điện điện tử để trao đổi, cập nhật những tiêu chuẩn mới trong hoạt động đánh giá công nhận.
Trao đổi thảo luận của nhóm Hoá – Sinh – Dược
Trao đổi thảo luận của nhóm Đo lường hiệu chuẩn – Điện điện tử 
Vật liệu xây dựng – Không phá huỷ – Cơ 
© 2016 by BoA. All right reserved