ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Phạm Thu Hằng
Thời gian: 
13/05/2019 to 17/05/2019
Điện thoại: 
0912756090
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
13/05/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T03.1 13/05/2019 1 0
VILAS T03.2 14/05/2019 to 15/05/2019 1 0
VILAS T03.3 16/05/2019 to 17/05/2019 1 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved