ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Đào Như Hoa
Thời gian: 
08/07/2019 to 12/07/2019
Điện thoại: 
0904151195
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
08/07/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T07.1 08/07/2019 to 10/07/2019 0 0
VILAS T07.2 11/07/2019 to 12/07/2019 2 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 vinno 1
  • VILAS T07.1
  • VILAS T07.2
Công ty cổ phần vinno Chưa xác nhận
2 vinno 2
  • VILAS T07.1
  • VILAS T07.2
Công ty cổ phần vinno Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved