ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Phương Nhi
Thời gian: 
12/07/2021 to 16/07/2021
Điện thoại: 
0949894296
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
09/07/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T04.1 12/07/2021 to 14/07/2021 1 0
VILAS T04.2 15/07/2021 to 16/07/2021 0 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Vũ Ngọc Ánh
  • VILAS T04.1
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved