ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Hồ Thị Cẩm Vân
Thời gian: 
26/07/2021 to 30/07/2021
Điện thoại: 
0907003610
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
23/07/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T10.1 26/07/2021 3 0
VILAS T10.2 27/07/2021 to 28/07/2021 0 0
VILAS T10.3 29/07/2021 to 30/07/2021 0 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Trần Kim Thạch
  • VILAS T10.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÁI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN Chưa xác nhận
2 Trần Thanh Bình
  • VILAS T10.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÁI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN Chưa xác nhận
3 Ngô Hồng Việt Thái
  • VILAS T10.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÁI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved