ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Hồ Thị Cẩm Vân
Thời gian: 
21/11/2022 to 25/11/2022
Điện thoại: 
0907003610
Địa điểm học: 
Nhà khách người có công – 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
18/11/2022
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T09.1 21/11/2022 10 8
VILAS T09.2 22/11/2022 to 23/11/2022 12 3
VILAS T09.3 24/11/2022 to 25/11/2022 13 1
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Chung Thị Hồng Thoa
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.2
 • VILAS T09.3
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
2 Nguyễn Vũ Như Ngọc
 • VILAS T09.3
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
3 Võ Thanh Âu
 • VILAS T09.2
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh Chưa xác nhận
4 Nguyễn Ngọc Hiển
 • VILAS T09.2
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh Chưa xác nhận
5 Võ Trọng Thắng
 • VILAS T09.2
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh Chưa xác nhận
6 Nguyễn Kim Trọng
 • VILAS T09.3
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh Chưa xác nhận
7 Cao Minh Thông
 • VILAS T09.3
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh Chưa xác nhận
8 Trần Tấn Phát
 • VILAS T09.3
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh Chưa xác nhận
9 Võ Thanh Âu
 • VILAS T09.2
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh Chưa xác nhận
10 Nguyễn Ngọc Hiển
 • VILAS T09.2
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh Chưa xác nhận
11 Võ Trọng Thắng
 • VILAS T09.2
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh Chưa xác nhận
12 Nguyễn Kim Trọng
 • VILAS T09.3
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh Chưa xác nhận
13 Cao Minh Thông
 • VILAS T09.3
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh Chưa xác nhận
14 Trần Tấn Phát
 • VILAS T09.3
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh Chưa xác nhận
15 Nguyễn Thị Kim Đoan
 • VILAS T09.2
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.Hồ Chí Minh Chưa xác nhận
16 Nguyễn Thị Kim Đoan Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.Hồ Chí Minh Chưa xác nhận
17 La Hoàng Khang
 • VILAS T09.1
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU TẠI CẦN THƠ Đã xác nhận
18 Lê Đình Nguyên
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.2
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU TẠI CẦN THƠ Đã xác nhận
19 Lưu Hoàng Sang
 • VILAS T09.1
Đã xác nhận
20 HÀ THỊ TRANG ĐÀI
 • VILAS T09.1
CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON Đã xác nhận
21 ĐÀO THỊ NGỌC HÂN
 • VILAS T09.1
CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON Đã xác nhận
22 NGUYỄN THỊ THẢO
 • VILAS T09.1
CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON Đã xác nhận
23 PHẠM HỮU NGHĨA
 • VILAS T09.1
CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON Đã xác nhận
24 Nguyễn Đức Tuấn
 • VILAS T09.3
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Đã xác nhận
25 Trần Trọng Nhân
 • VILAS T09.2
Công ty Cổ phần Biển Đức Đã xác nhận
26 Võ Thị Tú Trinh
 • VILAS T09.1
Công ty Cổ phần Biển Đức Đã xác nhận
27 Tôn Long Dày
 • VILAS T09.3
CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ Chưa xác nhận
28 Đỗ Khắc Hảo
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.2
 • VILAS T09.3
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
29 Mai Thanh Bình
 • VILAS T09.2
CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG Đã xác nhận
30 NGUYỄN CHÂU HOÀNG YẾN
 • VILAS T09.3
CÔNG TY CP THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG Chưa xác nhận
31 NGUYỄN CHÂU HOÀNG YẾN
 • VILAS T09.3
CÔNG TY CP THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved