Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm

Theo kế hoạch đào tạo năm 2019, Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) tổ chức khóa đào tạo từ ngày 16-20/9/2019 với 3 module khác nhau, nội dung “Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả; Kỹ năng Quản lý chất lượng và Quản lý kỹ thuật của PTN”.
Khóa đào tạo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 sẽ hướng học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Nội dungvề đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm sẽ giúp  học viên nắm bắt được cách thức tổ chức, thực hiện, đánh giá kết quả, theo dõi xu hướng đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn. Nội dung về Kỹ năng Quản lý Phòng thí nghiệm sẽ cung cấp, chia sẻ các công cụ quản lý PTN theo yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17025:2017, hỗ trợ cho các nhân sự chịu trách nhiệm quản lý phòng thí nghiệm. 
Nội dung đào tạo:
- Ngày 20/09/2019: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (VILAS T09.1)
- Ngày 18-19/09/2019: Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm (VILAS T09.2)
- Ngày 16-17/09/2019: Kỹ năng Quản lý PTN (VILAS T09.3)
Thời gian học: 8h00 - 17h00 hàng ngày
Phí đào tạo: 4.400.000 đ/1 người/ 1 khóa (VILAS T09) 
VILAS T09.1: 800.000 đ/1 người/ 1 ngày
VILAS T09.2: 1.800.000 đ/ 1 người/ 2 ngày
VILAS T09.3: 1.800.000 đ/1 người/ 2 ngày
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Văn phòng công nhận chất lượng - Số 8 Hoàng Quốc Việt, Tp.Hà Nội.
     (Lưu ý: Số lượng học viên 40 người/lớp, VP CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học bằng hình thức online tại địa chỉ: http://www.boa.gov.vn/vi/isoiec-170252017-2

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Công nhận chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms. Công Hồng Anh  - Tel: 024 3791 1952 Ext.22/ 0984311850  -  anh.ch@boa.gov.vn
Ms. Nguyễn Phương Nhi  - Tel: 024 3791 1952 Ext.25/ 0949894296  -  nhi.np@boa.gov.vn

 

Người phụ trách: 
Công Hồng Anh
Thời gian: 
16/09/2019 to 20/09/2019
Điện thoại: 
0984311850
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
16/09/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T09.1 20/09/2019 38 34
VILAS T09.2 18/09/2019 to 19/09/2019 39 38
VILAS T09.3 16/09/2019 to 17/09/2019 30 29
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Lương Ngọc Hùng
 • VILAS T09.1
Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp điện Hòn Gai Chưa xác nhận
2 Vũ Huy Quang
 • VILAS T09.1
Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp điện Hòn Gai Chưa xác nhận
3 Bùi Gia Trưởng
 • VILAS T09.1
Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp điện Hòn Gai Chưa xác nhận
4 Bùi Thị Quỳnh Anh
 • VILAS T09.1
Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp điện Hòn Gai Chưa xác nhận
5 Hà Anh Tuấn
 • VILAS T09.2
 • VILAS T09.3
Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải Chưa xác nhận
6 Lê Anh Tuấn
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
7 Phạm Văn Hạnh
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
8 Đào Thanh Oai
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
9 Vũ Quang Huy
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
10 Trần Đức Hữu
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
11 Trần Văn Thừa
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
12 Nguyễn Thế Đạt
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
13 Nguyễn Thanh Hải
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
14 Phạm Văn Điển
 • VILAS T09.1
Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
15 Nguyễn Văn Thanh
 • VILAS T09.3
Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
16 Uông Thanh Bình
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
17 Nguyễn Đức Nhân
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
18 Nguyễn Quỳnh Hoa
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Công ty TNHH K O T I T I Việt Nam Đã xác nhận
19 Ngô Thị Thanh Thủy
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.2
Công ty TNHH K O T I T I Việt Nam Đã xác nhận
20 Nguyễn Đức Minh
 • VILAS T09.2
Công ty TNHH K O T I T I Việt Nam Đã xác nhận
21 Thái Thị Thu Thủy
 • VILAS T09.2
Công ty TNHH K O T I T I Việt Nam Đã xác nhận
22 Nguyễn Gia Khánh
 • VILAS T09.1
Công ty TNHH K O T I T I Việt Nam Đã xác nhận
23 Lê Văn Dần
 • VILAS T09.1
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đã xác nhận
24 Trương Thị Thanh
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.2
Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường Đã xác nhận
25 Mạc Lê Thu Hằng
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.2
Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường Đã xác nhận
26 Nguyễn Thu Hương
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.2
Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường Đã xác nhận
27 Đỗ Thị Nguyệt
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường Đã xác nhận
28 Lê Thị Nguyên Nhung
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.2
Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường Đã xác nhận
29 Trần Văn Huy
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Công ty TNHH Intertek Việt Nam Đã xác nhận
30 Đoàn Văn Thường
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Công ty TNHH Intertek Việt Nam Đã xác nhận
31 Nguyễn Thị Ngọc
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Công ty TNHH Intertek Việt Nam Đã xác nhận
32 Nguyễn Thảo Trang
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
Công ty TNHH Intertek Việt Nam Đã xác nhận
33 Nguyễn Thị Hòa
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
Công ty TNHH Intertek Việt Nam Đã xác nhận
34 Trần Thị Thúy Nga
 • VILAS T09.3
Công ty TNHH Intertek Việt Nam Đã xác nhận
35 Nguyễn Thị Thuý Nga
 • VILAS T09.3
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng Đã xác nhận
36 Trương Tuấn An
 • VILAS T09.1
Trung tâm khoa học công nghệ giao thông vân tải Đã xác nhận
37 Nguyễn Thành Tâm
 • VILAS T09.1
Trung tâm khoa học công nghệ giao thông vân tải Đã xác nhận
38 Nguyễn Thanh Tùng
 • VILAS T09.1
Trung tâm khoa học công nghệ giao thông vân tải Đã xác nhận
39 Vũ Thị Ngọc Anh
 • VILAS T09.2
Công ty TNHH THiết bị điện LiOA Đã xác nhận
40 Lê Tuấn Anh
 • VILAS T09.2
Công ty TNHH Kiểm tra chất lượng Hi-tech Đã xác nhận
41 Nguyễn Thị Ân
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Công ty cổ phần nước sạch & vệ sinh nông thôn Nam Định Đã xác nhận
42 Trần Thị Thắm
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Công ty cổ phần nước sạch & vệ sinh nông thôn Nam Định Đã xác nhận
43 Phạm Việt Hứng
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Đã xác nhận
44 Nguyễn Đình Hiếu
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Đã xác nhận
45 Huỳnh Thị Phương Thảo
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Đã xác nhận
46 Lê Văn Thành
 • VILAS T09.2
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Đã xác nhận
47 Nguyễn Xuân Huy
 • VILAS T09.2
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Đã xác nhận
48 Nguyễn Minh Hải
 • VILAS T09.2
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Đã xác nhận
49 Phạm Văn Cường
 • VILAS T09.2
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Đã xác nhận
50 Đỗ Trí Dương
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.2
Công ty cổ phần phát triển Việt Hùng Đã xác nhận
51 Nguyễn Văn Quân
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.2
Công ty cổ phần phát triển Việt Hùng Đã xác nhận
52 Chu Đức Tài
 • VILAS T09.2
Công ty Cổ phẩn Sữa Việt Nam-Nhà máy Sữa Tiên Sơn Đã xác nhận
53 Bùi Thị Quỳnh Hoa
 • VILAS T09.2
Công ty Cổ phẩn Sữa Việt Nam-Nhà máy Sữa Tiên Sơn Đã xác nhận
54 Phạm Thị Hằng
 • VILAS T09.2
Công ty Cổ phẩn Sữa Việt Nam-Nhà máy Sữa Tiên Sơn Đã xác nhận
55 Phạm Văn Sửu
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Công ty cổ phần sữa TH Đã xác nhận
56 Lê Trạch Tùng
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Công ty cổ phần sữa TH Đã xác nhận
57 Trịnh Thị Huyền
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Công ty cổ phần sữa TH Đã xác nhận
58 Hồ Thị Mỹ Tuyết
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.3
 • VILAS T09.2
Công ty cổ phần sữa TH Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved