ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Ms Vân
Thời gian: 
20/05/2019 to 24/05/2019
Điện thoại: 
0907 003 610
Địa điểm học: 
Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
20/05/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T12.1 20/05/2019 to 22/05/2019 1 0
VILAS T12.2 23/05/2019 to 24/05/2019 0 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module học đã đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Quách Hoàng Lan
  • VILAS T12.1
Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved