ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Phạm Thu Hằng
Thời gian: 
20/05/2019 to 24/05/2019
Điện thoại: 
0912756090
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
20/05/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T12.1 20/05/2019 to 22/05/2019 1 0
VILAS T12.2 23/05/2019 to 24/05/2019 0 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved