ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Hồ Thị Cẩm Vân
Thời gian: 
12/10/2020 to 14/10/2020
Điện thoại: 
0907003610
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
05/10/2020
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T09.1 12/10/2020 0 0
VILAS T09.2 13/10/2020 to 14/10/2020 3 1
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Nguyễn Xuân Dư
  • VILAS T09.2
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam Chưa xác nhận
2 Thái Thị Phương Trăm
  • VILAS T09.2
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam Chưa xác nhận
3 Phạm Thị Hương Linh
  • VILAS T09.2
Công ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved