ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Hồ Thị Cẩm Vân
Thời gian: 
12/10/2020 to 14/10/2020
Điện thoại: 
0907003610
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
05/10/2020
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T09.1 12/10/2020 14 0
VILAS T09.2 13/10/2020 to 14/10/2020 7 1
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Trần Lê Ngọc Trâm
 • VILAS T09.1
TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM Chưa xác nhận
2 Phạm Ngọc Trúc Quỳnh
 • VILAS T09.1
TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM Chưa xác nhận
3 Mai Anh Tài
 • VILAS T09.1
TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM Chưa xác nhận
4 Phan Minh Mẫn
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.2
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu Chưa xác nhận
5 Lê Hoàng Tuấn
 • VILAS T09.1
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu Chưa xác nhận
6 Thạch Minh Tân
 • VILAS T09.1
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu Chưa xác nhận
7 Phan Minh Mẫn
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.2
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu Chưa xác nhận
8 Lê Hoàng Tuấn
 • VILAS T09.1
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu Chưa xác nhận
9 Thạch Minh Tân
 • VILAS T09.1
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu Chưa xác nhận
10 Trần Lê Ngọc Trâm
 • VILAS T09.1
TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM Chưa xác nhận
11 Mai Anh Tài
 • VILAS T09.1
TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM Chưa xác nhận
12 Nguyễn Xuân Dư
 • VILAS T09.2
TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM Chưa xác nhận
13 Thái Thị Phương Trăm
 • VILAS T09.2
TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM Chưa xác nhận
14 Phan Minh Mẫn
 • VILAS T09.1
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu Chưa xác nhận
15 Lê Hoàng Tuấn
 • VILAS T09.1
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu Chưa xác nhận
16 Thạch Minh Tân
 • VILAS T09.1
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu Chưa xác nhận
17 Nguyễn Xuân Dư
 • VILAS T09.2
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam Chưa xác nhận
18 Thái Thị Phương Trăm
 • VILAS T09.2
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam Chưa xác nhận
19 Phạm Thị Hương Linh
 • VILAS T09.2
Công ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved