ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Quách Hoàng Lan
Thời gian: 
21/09/2020 to 25/09/2020
Điện thoại: 
0903431522
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
14/09/2020
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T08.1 21/09/2020 21 0
VILAS T08.2 22/09/2020 to 23/09/2020 8 0
VILAS T08.3 24/09/2020 to 25/09/2020 11 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 NGUYEN THI THU KIEU
 • VILAS T08.3
Công ty TNHH Control Union Việt Nam Chưa xác nhận
2 NGUYEN THI THU KIEU
 • VILAS T08.3
Công ty TNHH Control Union Việt Nam Chưa xác nhận
3 TRẦN THANH LIÊM
 • VILAS T08.1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
4 HUỲNH THỊ CẨM HỒNG
 • VILAS T08.1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
5 TRẦN QUẢNG QUỐC
 • VILAS T08.1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
6 LÊ THỊ PHÚC YÊN
 • VILAS T08.1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
7 NGUYỄN THỊ NGUYỆT HẰNG
 • VILAS T08.1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
8 Thẩm Thanh Thế
 • VILAS T08.3
Ban Quản lý Bảo trì và Kiểm định chất lượng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chưa xác nhận
9 Trương Văn Thanh Phong
 • VILAS T08.3
Ban Quản lý Bảo trì và Kiểm định chất lượng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chưa xác nhận
10 Võ Hà Nhật Quang
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH MTV Chưa xác nhận
11 Lê Văn Nhiều
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH MTV Chưa xác nhận
12 Lê Đặng Mỹ Duyên
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH MTV Chưa xác nhận
13 Dương Thị Phương Thảo
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
VPĐD Tổ chức Centre for Tropical Medicine (Oxford University Clinical Research Unit – Vietnam) Chưa xác nhận
14 Lâm Quốc Nam
 • VILAS T08.3
Trung tâm Phân tích - Kiểm nghiệm TVU Chưa xác nhận
15 Đinh Quang Tiến
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu Chưa xác nhận
16 Lê Hoàng Sơn
 • VILAS T08.3
CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU CẦN THƠ Chưa xác nhận
17 Vũ Trung Kiên
 • VILAS T08.2
CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU CẦN THƠ Chưa xác nhận
18 Phạm Văn Trúc
 • VILAS T08.3
CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU CẦN THƠ Chưa xác nhận
19 Trần Kim Thạch
 • VILAS T08.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÁI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN Chưa xác nhận
20 Trần Thanh Bình
 • VILAS T08.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÁI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN Chưa xác nhận
21 Ngô Hồng Việt Thái
 • VILAS T08.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÁI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN Chưa xác nhận
22 Lâm Quốc Nam
 • VILAS T08.1
Trung tâm Phân tích - Kiểm nghiệm TVU Chưa xác nhận
23 Mai Anh Tài
 • VILAS T08.1
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam Chưa xác nhận
24 Trần Lê Ngọc Trâm
 • VILAS T08.1
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam Chưa xác nhận
25 Trần Thị Hải Hà
 • VILAS T08.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÁI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN Chưa xác nhận
26 Trần Như Quỳnh
 • VILAS T08.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÁI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN Chưa xác nhận
27 Võ Anh Thy
 • VILAS T08.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÁI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN Chưa xác nhận
28 Tống ThànhTrung
 • VILAS T08.1
Công ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam Chưa xác nhận
29 Phạm Thị Hương Linh
 • VILAS T08.3
Công ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam Chưa xác nhận
30 Nguyễn Thanh Phong
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ Phẩm - Thực Phẩm tỉnh Phú Yên Chưa xác nhận
31 Nguyễn Thanh Bình
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
Công ty TNHH Hải Linh Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved