ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Phương Nhi
Thời gian: 
19/10/2020 to 21/10/2020
Điện thoại: 
0949894296
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
12/10/2020
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T04.1 19/10/2020 0 0
VILAS T04.2 20/10/2020 to 21/10/2020 0 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved