ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Phương Nhi
Thời gian: 
19/10/2020 to 21/10/2020
Điện thoại: 
0949894296
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
15/10/2020
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T04.1 19/10/2020 52 52
VILAS T04.2 20/10/2020 25 23
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Phạm Quang Minh
 • VILAS T04.2
Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế Đã xác nhận
2 Đàm Thị Liễu
 • VILAS T04.2
Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế Đã xác nhận
3 Nguyễn Thị Xuyên
 • VILAS T04.2
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Đã xác nhận
4 Vũ Văn Thái
 • VILAS T04.2
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT HẢI DƯƠNG Đã xác nhận
5 Nguyễn Thái An
 • VILAS T04.1
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT HẢI DƯƠNG Đã xác nhận
6 Đào Văn Anh
 • VILAS T04.1
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT HẢI DƯƠNG Đã xác nhận
7 Nguyễn Đức Trụ
 • VILAS T04.2
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT HẢI DƯƠNG Đã xác nhận
8 Trần Thị Nhài
 • VILAS T04.2
Trung tâm An toàn Mỏ Đã xác nhận
9 Đỗ Thị Thu Hương
 • VILAS T04.2
Trung tâm An toàn Mỏ Đã xác nhận
10 Phạm Văn Quảng
 • VILAS T04.2
Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương Đã xác nhận
11 Đỗ Thị Hải Ninh
 • VILAS T04.2
Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương Đã xác nhận
12 Nguyễn Thị Ngọc Hà
 • VILAS T04.2
Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương Đã xác nhận
13 Phạm Thị Thanh Thương
 • VILAS T04.2
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng Đã xác nhận
14 Đoàn Thị Bình
 • VILAS T04.2
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng Đã xác nhận
15 Nguyễn Thị Uyên
 • VILAS T04.2
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng Đã xác nhận
16 Bùi Thanh Lâm
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc Đã xác nhận
17 Nguyễn Hồng Linh
 • VILAS T04.1
Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc Đã xác nhận
18 Phùng Tiến Hoàng
 • VILAS T04.1
Viện chuyên ngành Môi trường Đã xác nhận
19 Nguyễn Thị Lan Hương
 • VILAS T04.1
Viện chuyên ngành Môi trường Đã xác nhận
20 Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • VILAS T04.1
Viện chuyên ngành Môi trường Đã xác nhận
21 Ngô Minh Công
 • VILAS T04.1
Viện Khoa học môi trường Đã xác nhận
22 Nguyễn Thị Thu Thảo
 • VILAS T04.1
Viện Khoa học môi trường Đã xác nhận
23 Nguyễn Kim Hoàn
 • VILAS T04.1
Viện Khoa học môi trường Đã xác nhận
24 Phạm văn Cường
 • VILAS T04.1
Viện Khoa học môi trường Đã xác nhận
25 Lê Thanh Nga
 • VILAS T04.1
Viện Khoa học môi trường Đã xác nhận
26 Trần Mạnh Cường
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
Công ty CP Năng lượng Hoàng Liên Sơn Đã xác nhận
27 Trần Huy Nam
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT - ĐỨC Đã xác nhận
28 Đinh Văn Long
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường- Vinacomin Đã xác nhận
29 Phạm Thị Thanh Thùy
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường- Vinacomin Đã xác nhận
30 Nguyễn Thị Như Lý
 • VILAS T04.1
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình. Đã xác nhận
31 Phan Thị Huyền Trang
 • VILAS T04.1
Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam Đã xác nhận
32 Hà Thị Thảo
 • VILAS T04.1
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Đã xác nhận
33 Nguyễn Thị Hường
 • VILAS T04.1
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Đã xác nhận
34 Lê Thị Phương
 • VILAS T04.1
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Đã xác nhận
35 Đoàn Thảo My
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 3T Đã xác nhận
36 Đỗ Thị Kim Thoa
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 3T Đã xác nhận
37 Nguyễn Hồng Trường
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 3T Đã xác nhận
38 Trương Anh Thư
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 3T Đã xác nhận
39 Phương Tâm Thảo Ly
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 3T Đã xác nhận
40 Nguyễn Thị Đào
 • VILAS T04.1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 3T Đã xác nhận
41 Ngô Tiến Thành
 • VILAS T04.1
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Điện Lực PSC Đã xác nhận
42 Hoàng Văn Tá
 • VILAS T04.1
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Điện Lực PSC Đã xác nhận
43 Nguyễn Anh Tuấn
 • VILAS T04.1
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Điện Lực PSC Đã xác nhận
44 Nguyễn Quang Huy
 • VILAS T04.1
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Điện Lực PSC Đã xác nhận
45 Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • VILAS T04.2
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex Đã xác nhận
46 Vũ Ngọc Ánh
 • VILAS T04.2
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex Đã xác nhận
47 Hoàng Thị Phương Anh
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam- Nhà máy sữa Nghệ An Đã xác nhận
48 Nguyễn Đình Kỳ
 • VILAS T04.1
Đoàn Địa Vật lý 209 - Liên Đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc (Villas 107) Đã xác nhận
49 Bùi Văn Nhất
 • VILAS T04.1
Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên Đã xác nhận
50 Đặng Trần Quân
 • VILAS T04.1
Viện Địa lý Đã xác nhận
51 Nguyễn Thị Hoa
 • VILAS T04.1
Công ty TNHH Vestergaard Việt Nam Đã xác nhận
52 Nguyễn Quang Duy
 • VILAS T04.1
Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch Đã xác nhận
53 Nguyễn Huy Hoàng
 • VILAS T04.1
Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch Đã xác nhận
54 Lê Thu Phương
 • VILAS T04.1
Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên Đã xác nhận
55 Nguyễn Thị Hòa
 • VILAS T04.1
Viện Chuyên ngành Cơ khí Tự động hóa Đo lường Đã xác nhận
56 Hoàng Văn Hải
 • VILAS T04.1
Viện Chuyên ngành Cơ khí Tự động hóa Đo lường Đã xác nhận
57 Nguyễn Văn Toàn
 • VILAS T04.1
Viện Chuyên ngành Cơ khí Tự động hóa Đo lường Đã xác nhận
58 Nguyễn Anh Tuấn
 • VILAS T04.1
Viện Chuyên ngành Cơ khí Tự động hóa Đo lường Đã xác nhận
59 Hoàng Quốc Trưởng
 • VILAS T04.1
Viện Chuyên ngành Cơ khí Tự động hóa Đo lường Đã xác nhận
60 Trần Thị Tươi
 • VILAS T04.1
Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên Đã xác nhận
61 Nguyễn Đức Trọng
 • VILAS T04.1
Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên Đã xác nhận
62 Vũ Thị Hồng Ngọc
 • VILAS T04.1
Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên Đã xác nhận
63 Đinh Văn Long
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin Đã xác nhận
64 Phạm Thị Thanh Thùy
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin Đã xác nhận
65 Phạm Thị Thu Thanh
 • VILAS T04.2
Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam Đã xác nhận
66 Chu Thị Thúy
 • VILAS T04.2
Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam Đã xác nhận
67 Nguyễn Văn Hanh
 • VILAS T04.1
Trung tâm môi trường và khoáng sản - Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư CM Đã xác nhận
68 Khuất Anh Tuấn
 • VILAS T04.1
Trung tâm môi trường và khoáng sản - Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư CM Đã xác nhận
69 Trần Thị Lan
 • VILAS T04.1
Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved