ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Vũ Ngọc Thúy
Thời gian: 
07/09/2020 to 11/09/2020
Điện thoại: 
0972732646
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
01/09/2020
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T03.1 07/09/2020 to 09/09/2020 3 0
VILAS T03.2 10/09/2020 to 11/09/2020 2 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Lê Hoài Linh
  • VILAS T03.2
Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutricare Chưa xác nhận
2 Hoàng Thị Kiều
  • VILAS T03.2
Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutricare Chưa xác nhận
3 Nguyễn Thị Tươi
  • VILAS T03.1
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Chưa xác nhận
4 Trần Thị Diễm Phương
  • VILAS T03.1
Công ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam Chưa xác nhận
5 Trần Thoại Ngọc
  • VILAS T03.1
Công ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved