Khóa đào tạo: “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005” tại Hà Nội

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm Theo chương trình đào tạo năm 2015, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo  5 ngày từ ngày 13 - 17 tháng 4 với nội dung “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ”. Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Việc lập kế hoạch và các hình thức thực hiện các chương trình đánh giá nội bộ sẽ hỗ trợ hiệu quả hoạt động và quản lý phòng thí nghiệm cũng như đạt được sự công nhận. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý PTN. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên. Nội dung đào tạo : -          Ngày 13/4/2015 : Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 ( Module 1) -          Ngày 14/4/2015: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý ( Module 2) -          Ngày 15-16/4/2015: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp ( Module 3) -          Ngày 17/4/2015: Đánh giá nội bộ ( Module 4) Thời gian học: 8h30 – 16h30 hàng ngày Phí đào tạo: 3.700.000 vnđ/người/khoá học ( Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa ) (Ngày 13; 14; 17/4/2015: 700.000 vnđ/người/ngày, ngày 15-16/4/2015: 800.000 vnđ/người/ngày) Địa điểm: Văn phòng Công nhận Chất lượng - Số 8 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội (Học viên: 40 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên) Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 6/4/2015 Văn phòng Công nhận Chất lượng  -  8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Chị Quách Hoàng Lan;  Tel: 04 3791 1552 máy lẻ 15;  Di động: 0903 431 522; Fax: 04 3791 1551; E-mail: hoanglan@boa.gov.vn Trân trọng.
© 2016 by BoA. All right reserved