Khóa đào tạo “ Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005” tháng 3/2015 tại TP. Hồ Chí Minh

Theo chương trình đào tạo năm 2015, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 23 - 27 tháng 03 với nội dung “Quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005”. Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Việc lập kế hoạch và các hình thức thực hiện các chương trình đánh giá nội bộ sẽ hỗ trợ hiệu quả hoạt động và quản lý phòng thí nghiệm cũng như đạt được sự công nhận. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý PTN. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên. Nội dung đào tạo: -          Ngày 23/03/2015     : Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 ( Module 1) -          Ngày 24/03/2015     : Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý ( Module 2) -          Ngày 25-26/03/2015: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp ( Module 3) -          Ngày 27/03/2015     : Đánh giá nội bộ ( Module 4) Thời gian học: 8h00 – 16h00 hàng ngày Phí đào tạo: 4.200.000 đ/1người/ khoá học Địa điểm:     Hội trường lầu 6 – Nhà khách người có công Số 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  ( Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và VAT (5% ) Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 18/03/2015: Văn phòng Công nhận Chất lượng   -   8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Chị Phạm Thanh Huyền       Tel: 04 37 911 951 (số lẻ 16) hoặc 04 37 914 897  Fax: 04 37 911 551;   Mob: 0904 103 108     E-mail: huyenpt@boa.gov.vn Lưu ý : Các học viên tham dự học sẽ nhận được giấy xác nhận tham dư khóa học của BoA             Trân trọng.
© 2016 by BoA. All right reserved