Khóa đào tạo: "Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng cho PTN Hóa"

 
Kính gửi: Phòng thí nghiệm
 
Theo chương trình đào tạo năm 2020Văn phòng Công nhận chất lượng tổ chức khóa đào tạo 03 ngày với  module “Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017” và module “Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng cho PTN Hóa.”
Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên.
Khoá đào tạo Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng cho PTN Hóa giúp cho học viên có thể tự xây dựng các bước thực hiện đánh giá phương pháp thử mới và đang áp dụng thực hiện tại phòng thí nghiệm Hóa.
Nội dung đào tạo:

Ngày 19/10/2020: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017
Phí đào tạo: 800.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (800.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Ngày 20-21/10/2020: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng cho PTN Hóa
Phí đào tạo:1.800.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (900.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)

(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Thời gian học: 8h00 – 17h00 hàng ngày
Địa điểm: số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
(Lưu ý: Số lượng học viên 40 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học online tại địa chỉ http://www.boa.gov.vn/vi/isoiec-170252017-8 và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, e-mail dưới đây trước ngày 15/10/2020.
Văn phòng Công nhận chất lượng – số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
Ms. Nhi -   Tel: 024.3791 1552 /Ext.25 
Di động: 094 989 4296  -  E-mail: nhi.np@boa.gov.vn
 Trân trọng!
© 2016 by BoA. All right reserved