Khóa học: “Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm” và ”Kỹ năng Quản lý chất lượng, Quản lý kỹ thuật”

Kính gửi:  Các Phòng thí nghiệm   Theo chương trình đào tạo định kỳ năm 2015, Văn phòng Công nhận chất lượng sẽ tổ chức chương trình đào tạo trong 4 ngày, từ 16-19/06/2015 với 2 nội dung “Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm” và ”Kỹ năng Quản lý chất lượng, Quản lý kỹ thuật”. Việc lập kế hoạch và các hình thức thực hiện các chương trình đảm bảo chất lượng (ĐBCL) kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn (TN/HC) sẽ hỗ trợ hiệu quả hoạt động quản lý PTN cũng như đạt được sự công nhận, khoá đào tạo trên nhằm mục đích giúp học viên nắm bắt được cách thức thực hiện ĐBCL kết quả TN/HC theo yêu cầu của phương pháp thử/hiệu chuẩn. Bên cạnh đó, khoá đào tạo cũng giúp cho học viên đánh giá được kết quả của các chương trình ĐBCL kết quả TN/HC và đánh giá thống kê các kết quả. Khoá đào tạo về kỹ năng Quản lý chất lượng (QLCL) và Quản lý kỹ thuật (QLKT) nhằm mục đích xác định chức năng nhiệm vụ của các cán bộ QLCL và QLKT PTN; Giới thiệu các công cụ hỗ trợ cho QLCL và QLKT thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả như công cụ thống kê, cách lập các biểu mẫu quản lý, cách tập hợp và lưu hồ sơ, tổ chức chương trình đảm bảo chất lượng kết quả thí nghiệm, kiểm soát thiết bị. Khoá học cũng giúp cho học viên có được các cách thức kiểm soát để đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 thuận lợi và hiệu quả nhất. Nội dung và thời gian đào tạo: - Ngày 16-17/06/2015: “Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm” từ 8h30 đến 16h30 - Ngày 18-19/06/2015: “Kỹ năng QLCL và QLKT” từ 8h30 đến 16h30 Phí đào tạo: 1.600.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (800.000 đ / 1 người/ 1 ngày) ( Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%) Địa điểm: Văn phòng Công nhận chất lượng - Tầng 2, Nhà H, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội (Lưu ý:Số lượng học viên 40 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên) Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 09/06/2015. Văn phòng Công nhận chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Chị Vũ Ngọc Thúy, Tel: 04 3791 1552/Ext.24 ; Di động: 0972 732 646; Fax: 04 3791 1551; E-mail: ngocthuy@boa.gov.vn Trân trọng !
© 2016 by BoA. All right reserved