Khoá học: "Kỹ năng cho chuyên gia đánh giá nội bộ PTN; Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp" tại Hà Nội

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm

Theo kế hoạch đào tạo năm 2018, Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) tổ chức khóa đào tạo từ ngày 11-15/6/2018 với 2 module khác nhau, nội dung “Kỹ năng cho chuyên gia đánh giá nội bộ PTN; Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp”.
Ngày 29/11/2017 tổ chức quốc tế ISO/IEC đã ban hành phiên bản mới tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Hiện nay Việt Nam cũng đã ban hành tiêu chuẩn phiên bản mới này thành tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC 17025:2017.
Khoá đào tạo về kỹ năng đánh giá nội bộ hỗ trợ PTN tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017. Tham gia khoá đào tạo học viên có thể nắm được rõ ràng trách nhiệm, cách thức thực hiện, kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ. Khóa học không chỉ trình bày lý thuyết về đánh giá nội bộ mà còn có nhiều bài tập thực hành để học viên tiếp cận với các tình huống khi thực hiện đánh giá nội bộ. Khi tiếp cận các tình huống trong thực tế sẽ giúp học viên có kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết các tình huống. 
Khoá đào tạo Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017giúp cho học viên có thể tự xây dựng các bước thực hiện đánh giá phương pháp thử mới và đang áp dụng thực hiện tại PTN.
Nội dung đào tạo:
  • Ngày 11-13/06/2018: Kỹ năng cho chuyên gia đánh giá nội bộ PTN (Module 1)
  • Ngày 14-15/06/2018: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (Module 2)
Thời gian học: 8h00 - 17h00 hàng ngày
Phí đào tạo: 4.500.000 đ/ 1người/ khoá học (900.000 đ/ 1người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Văn phòng Công nhận Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
(Số lượng học viên 40 người/ lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên).
Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng  thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký  tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, Fax, E-mail dưới đây trước ngày 02/06/2018.
Ms. Phạm Thị Thu Hằng - Văn phòng Công nhận Chất lượng 
Số 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội
        Tel: 024 37914898; Di động: 0912756090
Fax: 024 37911551 ;E-mail: thuhang@boa.gov.vn

Lưu ýCác học viên tham dự học sẽ nhận được giấy xác nhận tham dự khóa học của BoA.

Trân trọng./.
© 2016 by BoA. All right reserved