Khóa học “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017” tại Hà Nội

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm
Theo chương trình đào tạo năm 2019, Văn phòng Công nhận chất lượng tổ chức khóa đào tạo 05 ngày từ ngày 7 đến 11 tháng 10 năm 2019 với 05 module khác nhau về “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017”.
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên. 
Nội dung đào tạo:
- Ngày 07/10/2019: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017  (T10.1)
- Ngày 08/10/2019: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý (T10.2)
- Ngày 09/10/2019:  Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (T10.3)
- Ngày 10/10/2019: Độ không đảm bảo đo (T10.4)
- Ngày 11/10/2019: Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm (T10.5)
Thời gian học: 8h00 - 17h00 hàng ngày
Phí đào tạo: 4.000.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (800.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Văn phòng Công nhận Chất lượng  - Tầng 2 nhà H số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
(Lưu ý: Số lượng học viên 40 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng CNCL trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học bằng hình thức online tại địa chỉ http://www.boa.gov.vn/vi/quan-ly-phong-thi-nghiem-theo-tieu-chuan-isoiec-170252017-2 trước ngày 20/09/2019Nếu cần thông tin xin vui lòng liên hệ:
Văn phòng Công nhận chất lượng - Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms. Nguyễn Diệu Linh    
Di động: 097.832.8383   E-mail: linh.nd@boa.gov.vn
            Trân trọng.
 
© 2016 by BoA. All right reserved