Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng

Đơn vị chủ quản: 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội 
Số VILAS MED: 
051
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Vi sinh
Tên phòng xét nghiệm:  Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng
Medical Testing Laboratory: Department of imaging, diagnostics and testing
Cơ quan chủ quản:   Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội 
Organization: Hanoi Center for Disease Control 
Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh
Field of testing: Microbiology
Người phụ tráchRepresentative:   Nguyễn Mạnh Hùng Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: 
STT/ No Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
1 Nguyễn Nhật Cảm Các chỉ tiêu được công nhận/ All accredited medical tests
2 Nguyễn Thị Kiều Anh
3 Nguyễn Mạnh Hùng
4 Phùng Hoàng Yến
Số hiệu/ Code: VILAS Med 051 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 8/11/2022 Địa chỉ/ Address:                     70 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội Địa điểm/Location:    70 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội Điện thoại/ Tel:  04.37730178            Fax:  04.37730178                     Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh  Discipline of medical testing: Microbiology
STT No. Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể The name of medical tests Kỹ thuật xét nghiệm Technical  test Phương pháp xét nghiệm Test method
1. Huyết thanh, huyết tương Serum, Plasma Kháng thể IgM kháng vi rút sởi IgM antibodies against Measles virus. Kỹ thuật Mac-Elisa ELISA enzyme-linked immunosorbent assay XN.QQT.13
2. Kháng nguyên và kháng thể kháng HIV 1 và HIV 2 Antigen HIV and antibody HIV1 and HIV2 Miễn dịch gắn men Enzyme immunoassay XN. QQT.01  
3. Kháng thể kháng HIV 1 và HIV 2 Antibodies HIV 1 and HIV2 Miễn dịch sắc ký Immunochromat ography XN.QQT.06 XN.QQT.07 XN.QQT.09
4. Máu toàn phần(EDTA) Whole Blood (EDTA) Đếm tế bào lympho L-TCD4 Lympho T-CD4 cell count Phương pháp miễn dịch huỳnh quang 2 màu để đếm số lượng tế bào Lympho T-CD4 2 colors -immunofluoresence method to count Lympho T-CD4 cell XN.QQT.10  
Ghi chú/ Note:
  • XN.QQT … : Phương pháp của PTN/ Inhouse method
 
Ngày hiệu lực: 
08/11/2022
Địa điểm công nhận: 
70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
51
© 2016 by BoA. All right reserved