Kỹ năng cho Chuyên gia đánh giá nội bộ PTN và Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm Theo kế hoạch đào tạo năm 2015, Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) tổ chức khóa đào tạo từ ngày 25 - 29/05/2015 với nội dung “Kỹ năng cho Chuyên gia đánh giá nội bộ  PTN và Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm”. Khoá đào tạo về kỹ năng đánh giá nội bộ hỗ trợ PTN tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005. Tham gia khoá đào tạo học viên có thể nắm được rõ ràng trách nhiệm, cách thức thực hiện, kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ. Khóa học không chỉ trình bày lý thuyết về đánh giá nội bộ mà còn có nhiều bài tập thực hành để học viên tiếp cận với các tình huống khi thực hiện đánh giá nội bộ. Khi tiếp cận các tình huống trong thực tế sẽ giúp học viên có kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết các tình huống. Khoá đào tạo đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn giúp học viên nắm được khái niệm và các cách tổ chức đảm bảo chất lượng kết quả thí nghiệm, cách thức đánh giá kết quả chương trình đảm bảo chất lượng kết quả thí nghiệm. Chính sách của VILAS về thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng (PT) và cách thức tổ chức thực hiện chương trình thử nghiệm thành thạo. Tham gia khoá đào tạo học viên có thể tự tổ chức chương trình TNTT cho PTN của mình. Nội dung đào tạo : Ngày 25 - 27/05/2015: Kỹ năng cho Chuyên gia đánh giá nội bộ PTN ( Module 1) Ngày 28 - 29/05/2015: Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm ( Module 2) Thời gian học: 8h00 - 16h00 hàng ngày Phí đào tạo: 4.500.000 vnđ/người/khoá học (Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa, thuế VAT (5%)) Địa điểm: Hội trường lầu 6 – Nhà khách người có công, Số 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 20/05/2015. Văn phòng Công nhận Chất lượng – 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú,   Tel: 0838 270 482,   Di động: 0975 20 21 22,   Fax: 0838 270 481,   E-mail: camtu@boa.gov.vn Lưu ý : Các học viên tham dự học sẽ nhận được giấy xác nhận tham dư khóa học của BoA Trân trọng.
© 2016 by BoA. All right reserved