Kỹ năng cho chuyên gia đánh giá nội của PTN & Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm
 
Theo chương trình đào tạo năm 2017, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 22 - 26 tháng 5 với nội dung “Kỹ năng cho chuyên gia đánh giá nội của phòng thí nghiệm; Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm”.
Khoá đào tạo về kỹ năng đánh giá nội bộ hỗ trợ phòng thí nghiệm ( PTN ) tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005. Tham gia khoá đào tạo học viên có thể nắm được rõ về trách nhiệm, cách thức thực hiện, kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ. Khóa học không chỉ trình bày lý thuyết về đánh giá nội bộ mà còn có nhiều bài tập thực hành để học viên tiếp cận với các tình huống khi thực hiện đánh giá nội bộ. Khi tiếp cận các tình huống trong thực tế sẽ giúp học viên có kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết các tình huống. Ngoài ra, khoá đào tạo cũng giúp học viên có thể tự xây dựng các bước thực hiện đánh giá phương pháp thử mới và đang áp dụng thực hiện tại PTN.
Nội dung đào tạo:
  • Ngày 22-24/5/2017: Kỹ năng cho chuyên gia đánh giá nội bộ của PTN
  • Ngày 25-26/5/2017: Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm
Phí đào tạo: 5.000.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (1.000.000 đ/ 1 người/ 1 ngày) (Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Nhà khách người có công - 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng Công nhận Chất lượng bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 15/05/2017:
Văn phòng Công nhận Chất lượng  -  8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms Quách Hoàng Lan ;  Tel: 04.37911 552 (máy lẻ 15);  Di động: 090 343 1522
Fax: 04.37911 551; E-mail: hoanglan@boa.gov.vn 
 
Trân trọng!
© 2016 by BoA. All right reserved