Kỹ năng cho Chuyên gia đánh giá nội của PTN & Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm
 
Theo chương trình đào tạo năm 2017, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo vào 5 ngày 17 - 21 tháng 7 với nội dung “Kỹ năng cho Chuyên gia đánh giá nội của PTN; Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp”.
Khoá đào tạo về kỹ năng đánh giá nội bộ hỗ trợ PTN tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ theo yêu cầu của ISO/IEC 17025 : 2005. Tham gia khoá đào tạo học viên có thể nắm được rõ ràng trách nhiệm, cách thức thực hiện, kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ. Khóa học không chỉ trình bày lý thuyết về đánh giá nội bộ mà còn có nhiều bài tập thực hành để học viên tiếp cận với các tình huống khi thực hiện đánh giá nội bộ. Khi tiếp cận các tình huống trong thực tế sẽ giúp học viên có kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết các tình huống. Ngoài ra khoá đào tạo cũng giúp học viên có thể tự xây dựng các bước thực hiện đánh giá phương pháp thử mới và đang áp dụng thực hiện tại PTN.
Nội dung đào tạo:
Ngày 17-19/7/2017: Kỹ năng cho Chuyên gia đánh giá nội bộ của PTN
Ngày 20-21/7/2017: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp
Phí đào tạo: 4.500.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (900.000 đ / 1 người/ 1 ngày) (Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa)
Địa điểm: Văn phòng công nhận chất lượng - Tầng 2, Nhà H, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
(Để đảm bảo chất lượng khóa học, Văn phòng CNCL chỉ nhận tối đa 40 học viên và thời hạn đăng ký trước ngày 10/7/2017. Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đủ 1 trong 2 điều kiện này)
Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 10/7/2017:
Văn phòng Công nhận Chất lượng - 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms Quách Hoàng Lan        Tel: 024 3791 1951 (số lẻ 15);          Fax: 024 3791 1551
Mobile: 090 343 1522                    Email: hoanglan@boa.gov.vn
© 2016 by BoA. All right reserved