Kỹ năng cho Quản lý chất lượng và Quản lý kỹ thuật của PTN và Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

Kính gửi:  Các Phòng thí nghiệm
 
Theo kế hoạch đào tạo năm 2017, Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) tổ chức khóa đào tạo từ ngày 24 - 27/07/2017 với nội dung “Kỹ năng cho Quản lý chất lượng và Quản lý kỹ thuật của PTN và Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp”.
Khoá đào tạo về "Kỹ năng cho Quản lý chất lượng và Quản lý kỹ thuật" của PTN nhằm mục đích xác định chức năng nhiệm vụ của các cán bộ Quản lý chất lượng và Quản lý kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả như công cụ thống kê, cách lập biểu mẫu quản lý, cách tập hợp và lưu hồ sơ. Tổ chức chương trình đảm bảo chất lượng kết quả thí nghiệm, kiểm soát thiết bị. Khóa học cũng giúp cho học viên có được cách thức kiểm soát để đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 thuận lợi và hiệu quả.
Khoá đào tạo "Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp" giúp cho học viên có thể tự xây dựng các bước thực hiện đánh giá phương pháp thử mới và đang áp dụng thực hiện tại PTN.
Nội dung đào tạo:
  • Ngày 24 - 25/07/2017: Kỹ năng cho Quản lý chất lượng và Quản lý kỹ thuật (Module 1)
  • Ngày 26 - 27/07/2017: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (Module 2)
Thời gian học: 8h00 - 16h00 hàng ngày
Phí đào tạo: 3.600.000 đ/1người/ khoá học ( 900.000 đ/ 1người/1 ngày) (Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm:         Nhà khách người có công - Số 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 18/07/2017.
Văn phòng Công nhận Chất lượng – 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú      Tel: 08 38270 482      Di động: 0975 20 21 22
Fax: 08 38270 482           E-mail: camtu@boa.gov.vn
Lưu ý : Các học viên tham dự học sẽ nhận được giấy xác nhận tham dự khóa học của BoA
 
© 2016 by BoA. All right reserved