Ngân hàng Tế bào gốc

Đơn vị chủ quản: 
Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương
Số VILAS MED: 
112
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Huyết học
Tên phòng xét nghiệm:   Ngân hàng Tế bào gốc
Medical Testing Laboratory Stem cell Bank
Cơ quan chủ quản:   Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương
Organization: National Institute of Hematology and Blood Transfusion
Lĩnh vực xét nghiệm: Huyết học
Field of testing: Hematology
Người phụ trách/ Representative: Trần Ngọc Quế Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/Full name Phạm vi có thẩm quyền ký/ Approved signatory scope
  1.  
Trần Ngọc Quế Các chỉ tiêu xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests
  1.  
Nguyễn Bá Khanh Các chỉ tiêu xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests
  1.  
Lê Xuân thịnh Các chỉ tiêu xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests
Số hiệu/ Code: VILAS Med 112 Hiệu lực công nhận/Period of Validation:  25/12/2022 Địa chỉ/ Address:       Đường Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Địa điểm/ Location: Tầng 5, nhà T, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội Điện thoại/ Tel:  0243.7821895                                         Fax: 0243.8685582 E-mail:     drque@gmail.com                                      Website: www.nihbt.org.vn                                                                                                   Lĩnh vực xét nghiệm:              Huyết học             Discipline of medical testing: Hematology
STT No. Loại mẫu  (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) Phương pháp  xét nghiệm (Test method)
1. Máu (EDTA) Blood (EDTA)   Xác định HLA Determination of HLA Kỹ thuật PCR-SSO PCR-SSO technique QT.SC.16 (Luminex)
2. Xác định kháng thể kháng HLA Determination of Anti- HLA antibodies Kỹ thuật Luminex Luminex technique QT.SC.17 (Luminex)
3. Định lượng CD34 Enumeration of CD34 Đếm tế bào dòng chảy Flow cytometry QT.SC.14 (FC500)
Ghi chú/ Note: QT.SC: Quy trình xét nghiệm nội bộ/ Laboratory Developed Method  
Ngày hiệu lực: 
25/12/2022
Địa điểm công nhận: 
Tầng 5, nhà T, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
112
© 2016 by BoA. All right reserved