Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1162 Phòng KCS Hiệu lực
424 Phòng Phân tích Môi trường Hiệu lực
1424 Đội thí nghiệm điện - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Phú Thọ Hiệu lực
1468 Trung tâm thử nghiệm vật liệu - thiết bị phòng cháy chữa cháy Việt Nam Hiệu lực
072 Viện Đo lường Việt Nam Hiệu lực
1459 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1458 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1159 Phòng thí nghiệm nước Hiệu lực
1391 Phòng thử nghiệm TNGEC Hiệu lực
370 Phòng thử nghiệm Cơ Lý Hiệu lực
1138 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
1394 Phòng thí nghiệm An Phát Holdings Hiệu lực
123 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 Hiệu lực
298 Phòng Thí Nghiệm Hóa Học và Sinh Học Hiệu lực
1226 Chi Nhánh Trung Tâm Nghiên Cứu Và Sản Xuất Sản Phẩm Sinh Học Hiệu lực
927 Phòng Kiểm nghiệm - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - Chi nhánh Nhà máy Dược Phẩm DHG tại Hậu Giang Hiệu lực
896 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1438 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
1238 Phòng thử nghiệm Hóa học Hiệu lực
149 Phòng Phân Tích Hiệu lực
331 Phòng thử nghiệm Hóa - Môi trường. Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Xạ Hiếm Hiệu lực
158 Phòng Thử nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Hiệu lực
1222 Phòng quan trắc và phân tích chất lượng môi trường Hiệu lực
1216 Phòng thí nghiệm CREATE Hiệu lực
491 Phòng Thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp Hiệu lực
098 Phòng Phân tích Hiệu lực
137 Trung tâm thí nghiệm Hiệu lực
1230 Trung tâm Đo lường MEB Hiệu lực
122 Trung tâm Thí nghiệm Lưu mẫu Hiệu lực
968 Trung tâm phân tích chất lượng cao Hiệu lực
926 Phòng Giám định Sinh vật và Sản phẩm biến đổi gen Hiệu lực
1462 Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Hiệu lực
642 Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng Sản phẩm Nông nghiệp Hà Nội Hiệu lực
1148 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Lai Châu Hiệu lực
017 Phòng thử nghiệm Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex Hiệu lực
1456 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
414 Phân xưởng vận hành Hiệu lực
1160 Phòng Quản lý Chất lượng nước Hiệu lực
1224 Trung tâm Phân tích & Kiểm Định IOOP Hiệu lực
925 Phòng Thí nghiệm Môi trường Hiệu lực
920 Phòng Thí nghiệm C.P đông lạnh Bến Tre Hiệu lực
147 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
599 Công ty Cổ phẩn Biển Đức Hiệu lực
537 Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
267 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
111 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng    Hiệu lực
544 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
588 Phòng Thí Nghiệm - VITE Hiệu lực
584 Chi cục Kiểm định hải quan 4 Hiệu lực
1139 Phòng Thí nghiệm và Quản Lý Chất lượng Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved