Phòng xét nghiệm Sinh học phân tử

Đơn vị chủ quản: 
Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
Số VILAS MED: 
014
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: 
Vi sinh
Tên phòng xét nghiệm:  Phòng xét nghiệm Sinh học phân tử
Medical Testing Laboratory Molecular Biology Laboratory
Cơ quan chủ quản:   Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
Organization: Pasteur Institute of Ho Chi Minh City
Lĩnh vực xét nghiệm: Vi Sinh
Field of testing: Microbiology
Người phụ trách/ Representative:  Nguyễn Thị Yến Nhi Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :
STT/No Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1.  
Nguyễn Thị Yến Nhi Các xét nghiệm được công nhận/ All accredited medical tests
Số hiệu/ Code: VILAS Med 014 Hiệu lực công nhận/ Period of  Validation: 29/12/2020
Địa chỉ/ Address: Số 167, Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm/Location: Số 167, Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại/ Tel:      (84 -8) 38 230352                         Fax:  (84 -8) 38 231419
E-mail:                                   yenhi.nguyen@gmail.com           Website: www.pasteur-hcm.org.vn
   
               Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh Discipline of medical testing: Microbiology  
STT No. Loại mẫu  (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể The name of medical tests Kỹ thuật xét nghiệm Purpose or Principle of test Phương pháp xét nghiệm Test method
1. Nước tiểu, phết niệu đạo, phết cổ tử cung Urine, urethral, and endocervical swab Phát hiện gen mục tiêu của Nesseria gonorrhoeae và Chlamydia trachomatis Phương pháp Realtime PCR Detection of target genes of Nesseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis Realtime PCR method Tách chiết DNA, khuếch đại, dùng  Realtime PCR để phát hiện Nesseria gonorrhoeae và Chlamydia trachomatis DNA extraction, Amplification, and Realtime PCR for detection Nesseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis   QTSP-XN 02  
2. Phết mũi họng Nasopharyngeal swab Phát hiện gen mục tiêu của vi rút cúm A  Phương pháp RT-PCR Detection of target genes of  influenza A virus  RT-PCR method Tách chiết RNA, sao chép thành cDNA và khuếch đại đoạn gen mục tiêu của vi rút cúm A RNA extraction, cDNA systhesis, and amplification of target genes of influenza A virus QTSP-XN 01
3. Chủng vi khuẩn Enterobacteriaceaeđã được phân lập, định danh và lưu giữ trong môi trường giữ chủng Enterobacteriaceae were isolated and stored in suiltable media Phát hiện vi khuẩn Enterobacteriaceae kháng kháng sinh Detection of Antimicrobial Enterobacteriaceae Một lượng kháng sinh nhất định từ đĩa kháng sinh có đường kính và dộ dày nhất định sẽ khuếch tán trên thạch và ức chế vi khuẩn mọc xung quanh đĩa kháng sinh và tạo thành vòng vô khuẩn Antibiotic-impregnated paper disks are placed on the surface of an agar plate which has been seeded with the isolate being tested. If the organism is susceptible to the antibiotic tested its growth will be inhibited and a zone of inhibition will result around the antibiotic disk. QTSP-XN 03  
Ghi chú/ note: QTSPQui trình xét nghiệm do PXN xây dựng / Laboratory - developed methods                                       
Ngày hiệu lực: 
29/12/2020
Địa điểm công nhận: 
Số 167, Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
14
© 2016 by BoA. All right reserved