Quản lý Tổ chức giám định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020

Người phụ trách: 
Vũ Ngọc Thúy
Thời gian: 
05/06/2019 to 07/06/2019
Điện thoại: 
0972732646
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
05/06/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VIAS T01.1 05/06/2019 to 06/06/2019 0 0
VIAS T01.2 07/06/2019 0 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved